האוצר חוזר חלילה : ועדת זקן ממליצה להוריד עמלות ולשכלל התחרות

להוריד עמלות בבנקים האם זה אפשרי ? 

אם עמלות הבנקים יוזלו ובקרוב תקום תחרות אמתית שתוזיל את עלות השירותים הבנקאיים ?  חזון למועד. בנתיים הגישה הועדה  לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית את מסקנות הביניים שלה עם המלצות שיישומן אמור להגביר את התחרותיות במערכת הבנקאית. כתבה מיוחדת בנושא להוריד עמלות. 

מה עוד תעשה התחרות ? לחזק את כוחו של הצרכן באמצעות היצע ומקורות האשראי, לגיוון אפשרויות הבחירה בין מוצרים בנקאיים, ולהוזלת השירות ושיפורו לצרכן הבינוני והפרטי. ההמלצות העיקריות של הצוות הן: 

הטבת ישראכרט 1+1 קופון להורדה זאפה קולנוע ובילויים

איך כל זה יקרה במשק הריכוזי של מדינת ישראל להוריד עמלות

 • ניתוב חלק מכספי החיסכון ארוך הטווח של הציבור להגדלת היצע האשראי למשקי הבית ולעסקים הקטנים;
 • עידוד הקמה של בנק אינטרנטי ופרסום הליך הרישוי לבנק כאמור;
 • עידוד הקמה של אגודות אשראי (Credit Unions) ;
 • מתן אפשרות לפתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט והקלות בהליך סגירת החשבון ומעבר מבנק לבנק;
 • פרסום שיעורי הריביות בפועל על אשראי ופיקדונות, והגברת נגישות המידע לצורך השוואה;
 • העברת המידע אודות הלקוח לידיו (תעודת זהות בנקאית), לרבות מידע אודות הדירוג שלו בבנק בו הוא מנהל את החשבון;
 • שכלול המידע אודות לווים, שיאפשר ללשכות האשראי לפתח מודל דירוג למשקי הבית והעסקים הקטנים ולשתף את כלל המלווים במידע זה;
 • יצירת חלופה אפקטיבית לחסכון לטווח קצר של הציבור, באמצעות ביטול עמלת ניהול מק"מ (מילווה קצר מועד) וקרנות כספיות;
 • שמירת הנחות באשראי ובפיקדונות לאורך כל תקופת האשראי או הפיקדון;
 • שינוי מנגנון תקרת הריבית על הלוואות חוץ בנקאיות והחלתו על המערכת הבנקאית;
 • הטלת פיקוח על מספר עמלות, ובכלל זה עמלות לעניין מידע, פעולות בני"ע ועמלות לעסקים קטנים.