ריבית משכנתא ממוצעת נכון להיום

ריבית משכנתא ממוצעת נכון להיום

הודות לפרסומי בנק ישראל לפי דיווחי הבנקים למשכנתאות אנו יכולים לדעת מהי ריבית משכנתא ממוצעת לפי תקופת הלוואה ולבצע השוואת ריביות בין בנקים ולהשיג עבורכם את ריבית המשכנתא הטובה ביותר . באמצעות מחשבון משכנתא תוכלו לבצע חישוב החזר חודשי של משכנתא. בימים אלו הבנקים מציעים ללקוחות מכלול הטבות והקלות בנושא החזרי משכנתא בשל המצב הביטחוני – ראו סקירה. 

סקירת הטבות והקלות חרבות ברזל משכנתאות ומחזירי תשלומים חודשיים 

ייעוץ משכנתא פגישת הסברה בביתכם כולל הגשת בקשות לאישור עקרוני 299 ש"ח
ליווי מלא עד קבלת המשכנתא 1999 ש"ח כולל מעמ ( בקיזוז עלות פגישה ראשונה )

טבלת ריביות משכנתא בריבית פריים 1/3 עד שלישי מההלוואה לדיור 

מה ההבדל בין משכנתא צמודה לריבית פריים או ריבית קבועה?.  המסלולים נבדלים זה מזה במספר משתנים, כגון: סוג הריבית, סוג ההצמדה, תכיפות השתנות הריבית, משך ההלוואה, ועוד. בישראל ישנם חמישה מסלולי הלוואה לדיור עיקריים, מסלולים אלו נכללים בפרסום.

בסוף העמוד מוצגים מחשבוני משכנתא המתאימים לכל הבנקים במדינת ישראל 

ריבית משכנתא ממוצעת נכון להיום מחשבון ריבית פריים

ריבית משכנתא ממוצעת נכון להיום מחשבון ריבית פריים

ריבית משכנתא במסלול שקלי ללא הצמדה 

ריבית משכנתא ממוצעת נכון להיום

מסלול הלוואה נוסף של הלוואות במסלול כדאי , לדעת יועצי המשכנתא של האתר , הוא מסלול הלוואה שקלי ללא הצמדה .  מסלול זה הוא למעשה הגנה מפני האינפלציה.

בשנים האחרונות האינפלציה בישראל הייתה נמוכה ולעיתים שלילית. אולם , בניגוד לאינפלציה הנמוכה כיום , בנק ישראל מתכנן יעד אינפלציה של כ 3% אחוזים בשנה. הפער הזה מייצג בין היתר את ההבדלים בין מדד המחירים לצרכן כיום לבין ציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים. 

מסלול משכנתא בריבית שקלית לא צמודה מקנה ודאות לאורך תקופת ההחזר . מגן עליכם מפני זינוק אפשרי של המדד והאינפלציה ומפני עליית ריבית בנק ישראל ועליית ריבית הפריים . 

2024 הריבית עדיים גבוה ביחס לשנים קודמות ואת השפעתה על עלות המשכנתא שלנו רואים בעל טווחי השנים. נזכיר ששיעור הריבית הוא גם פונקציה של ההון העצמי שלכם וכמובן תנאי החיתום הפיננסי. 

ריבית משכנתא ממוצעת

לא צמודה עומדת היום על 5.24% .
צמודה עומדת היום על 3.63% .
לא צמודה למעל 20 שנה עומדת היום על 5.20%-5.14% .
צמודה למעל 20 שנה עומדת היום על 3.62%-4.00% .

 

על פי נתוני בנק ישראל הריבית הממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד

מחשבון משכנתא ריבית קבועה ריבית פריים מעודכנת ל 2024

[mortgagecalculator]

[wpforms id="5246" title="false" description="false"]

 2024ריבית משכנתא מתייקרת ואל תשכחו שיש גם ביטוח חיים 

עיון בנתוני בנק ישראל המפרסם את הריבית הממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד מציגה תמונה מפתיעה בהם רביות משכנתא יורדות. מדובר בירידה שאיננה כוללת משכנתא לתקופה של שנה. את ההשפעה על המשכנתא שלכם ניתן לחשב באמצעות מחשבון משכנתא