גביית חובות מלקוחות עיצומים כספיים דיסקונט פועלים ומזרחי טפחות

גביית חובות מלקוחות עיצומים כספיים דיסקונט פועלים ומזרחי-טפחות

שלושה בנקים בישראל ישלמו קנסות בגובה מאות אלפי שקלים לקופת המדינה. מה הסיבה?. הפיקוח על הבנקים מצא שהבנקים דיסקונט, פועלים ומזרחי-טפחות לא עמדו בהוראת ניהול בנקאי תקין, שעניינה גביית חובות מלקוחות, והטיל עליהם עיצום כספי בסך 1,200,000 ש"ח, 850,000 ש"ח ו-700,000 ש"ח בהתאמה, בגין הפרת חובת הדיווח להוצאה לפועל.

איזה קנסות ישלמו הבנקים בשל הליך גביית מלקוחות 

על כל אחד מהבנקים – בנק דיסקונט, בנק הפועלים ובנק מזרחי-טפחות – הוטל עיצום כספי בגין אי דיווח להוצאה לפועל על תקבולים ששולמו על חשבון החוב. על בנק דיסקונט הוטל עיצום כספי נוסף בגין אי דיווח להוצאה לפועל, תוך זמן סביר, על הסדרי חוב שנערכו בין הבנק ללקוח. הסעיף בגינו הוטל הקנס – הפרת חובת הדיווח להוצאה לפועל. 

עוד באתר ביקורת בי דה בנק 

גביית חובות מלקוחות עיצומים כספיים דיסקונט פועלים ומזרחי-טפחות

גביית חובות מלקוחות עיצומים כספיים דיסקונט פועלים ומזרחי-טפחות

נימוקי בנק ישראל לקנסות על הבנקים 

כאשר לקוחות נקלעים לקשיים כלכליים, ואינם מצליחים לעמוד בתשלום חובם לבנק, נוקט הבנק לעיתים בהליכים משפטיים לגביית החוב אשר כרוכים, בין היתר, בפתיחת תיק חוב בהוצאה לפועל. במסגרת הליך זה, לקוחות רבים מגיעים להסדרי תשלום עם הבנק או מעבירים תשלומים לבנק להקטנת החוב. כל תקבול ששילם הלקוח לבנק או לבאי כוח הבנק מקטין את החוב בספרי הבנק, כאשר הבנק נדרש במקביל לדווח להוצאה לפועל על קבלת התשלום, לשם הקטנת יתרת החוב גם בתיק ההוצאה לפועל.

מהי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 450 

מדובר בתקנה שפורסמה בשנת 2017. מה המטרה שלה?. להגביר את ההוגנות והשקיפות בהליכי גביית חובות מהלקוח ע"י הבנק. במסגרת התקנה נדרשים הבנקים להקים יחידות גבייה סמכויתיהן ייקבעו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של כל בנק בישראל. בנוסף, הבנק חייב להגיש גילוי נאות כיצד חושבה ריבית הפיגורים ומנגנון ההצמדה. באיזה שלב?. כבר בהסכם ההלוואה של הלקוח עם הבנק, תוך קביעת תקרה לריבית פיגורים זו.

חדשות כלכליות 2023 החלטות בנק ישראל ריבית פריים היום ויחסי בנק לקוח. פרסום החלטות בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים. מידע באתר – תקרת העברה באפליקציות תשלומים. כמה כסף אפשר להעביר בביט. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *