מערכת הבנקאות הישראלית איתנה וערוכה לספיגת משבר גדול

מערכת בנקאות ישראלית איתנה וערוכה לספיגת משבר גדול

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, הציג היום בפני ועדת הכספים של הכנסת את פעילות הפיקוח על הבנקים במהלך משבר הקורונה, ואת הצעדים הרבים שנקט הפיקוח במטרה לסייע לציבור הרחב להתמודד עם השלכות המשבר. בין הפעולות שבהן נקט הבנק מאז תחילת המשבר- דחיית החזר הלוואות, דחיית תשלומי משכנתא בתיאום עם הבנקים והרחבה מוניטירית. 

צעדי הפיקוח על הבנקים במשבר הקורונה

המשכיות עסקית ורציפות תפקודית

הגדלת היצע האשראי

מתווה לדחיית תשלומי הלוואות

הגדלת זמינות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים 

סיוע ללקוחות בקשיים, הוזלת עמלות והנגשת שירותים

דחיית החזרים של הלוואות ומשכנתאות 

המפקח התייחס גם למתווה לדחיית תשלומי הלוואות, שהוארך לאחרונה עד סוף השנה, וציין כי עד ל-23.10.20, נדחו כ-820,000 הלוואות בסך של 10.4 מיליארד ש"ח (שקף 12 במצגת). בדיון הציג המפקח לראשונה פילוח שמציג את אחוז ושווי ההלוואות שנדחו וחזרו לתשלום סדיר בסגמנטים שונים, נכון לסוף ספטמבר. מהנתונים עולה כי כ-55% מההלוואות שנדחו חזרו לסטטוס תשלום; בשיא כ-15% מכלל תיק האשראי הבנקאי הוגדר בסטטוס דחייה, ונכון לסוף ספטמבר כ-6.8% (פירוט לפי הסגמנטים מפורטים בשקף 13 במצגת). המפקח הדגיש כי בימים אלו מתבצע תהליך חשיבה מקיפה על היום שלאחר המתווה, וקרא לבנקים וללקוחות להמשיך להיערך ליום שאחרי דחיית ההלוואות ולהסדיר את אופן פריסת ההלוואה ככל שיידרש.

מה עשה בנק ישראל במשבר הכלכלי 2020 במסגרת הפעילות מול הבנקים בישראל. צעדים שנקט בנק ישראל על מנת לתמוך במשק בעסקים ובאנשים על מנת להתגבר על המשבר הכלכלי בשל התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם