החל"ת והאבסורד: השכר הממוצע במשק זנק

השכר הממוצע במשק זנק- רוב המפוטרים בעלי השכר הנמוך

למי שהיה ספק לאיזו שכבה סוציו אקונומית שייכים רוב המפוטרים במשק, הגיעה החלטת האוצר על הקפאת השכר הממוצע במשק וטפחה על פניו. מרבית המפוטרים בם אנשים שהרוויחו שכר מינימום או פחות מכך. במעגל העבודה נשארו העובדים שהרוויחו מעל השכר הממוצע במשק. מה קרה? השכר הממוצע- שמ"ב קפץ והאוצר מהר להקפיא אותו. 

העלייה הלא טבעית בשכר הממוצע בישראל לשנת 2020 , נובעת עקב הירידה במספר העובדים הפעילים ומהעובדה כי מרבית העובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה בעלי שכר נמוך

משרד האוצר פרסם  תזכיר חוק השכר הממוצע (הוראת שעה), התשפ"א – 2020 במטרה למנוע עלויות תקציביות קשות בעקבות עדכונו של השכר הממוצע במשק. העלייה הצפויה בשכר הממוצע במשק נובעת מהירידה במספר העובדים הפעילים ומכיוון שהעובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו – השתכרו לרוב משכורות נמוכות יותר מהשכר הממוצע במשק.

טבלאות שכר ממוצע במשק לפי שנים 

שנה שמ"ב
1.01.2020 10,428
1.01.2019 10,139
1.01.2018 9,802
1.01.2017 9,543
1.01.2016 9,334
1.01.2015 9,123
1.01.2014 8,955
1.01.2013 8,724
1.01.2012 8,503
1.01.2011 8,190
1.01.2010 7,884

למה צריך להקפיא את השכר הממוצע במשק 

עדכון השכר הממוצע במשק בתקופה זו עלול ליצור עיוותים ועלויות תקציביות בעלות השלכות שיקשו על המשק להשתקם ממשבר הקורונה. החוק מציע להקפיא את העדכונים המהותיים האמורים להתרחש עם פרסום השכר הממוצע במשק על ידי המוסד לביטוח לאומי בחודש ינואר 2021, ביניהם עדכון שכר המינימום, הפרשות לביטוח הלאומי, פגיעה בעסקים הקטנים ועליה ביוקר המחייה בעקבות מספר תעריפים המוצמדים לשכר הממוצע (תעריף ארנונה, תעריף חשמל). בנוסף, תזכיר החוק בא למנוע מצב בו האוכלוסייה שאינה מושפעת מעליית השכר הממוצע לא רק שלא תהנה מעלייתו אלא תפגע מירידת כוח הקנייה.

כמו כן מציין תזכיר החוק כי עם חזרת העובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו לעבודה קיים צפי ששכר הממוצע ירד באופן חד, אם לא יוקפא בשנת 2021.