עמידות חברות ציבוריות הקשיים הכלכליים בדרך

עמידות חברות ציבוריות הקשיים הכלכליים בדרך

המשבר הכלכלי 2020 לא פוסח על חברות ציבוריות ובבנק ישראל מודעים היטב לעניין. כך עולה ממחקר שיפורסם בקרוב וחלקים ממנו אנו מביאים באתר הבנקאות הישראלי. אז אם חשבתם שרק לאזרח הפשוט קשה להיכנס לחשבון בנק ולבדוק יתרה , אז הנה גם החברות הציבוריות במשק צפויות לקשיים. 

איזה חברות עלולות להיקלע למשבר פיננסי בגלל הקורונה 

מהמחקר החדש של בנק ישראל עולה מסקנה ברורה . ההסתברות של חברה להיקלע לקשיי תזרים וקשיים בהון בשנת 2020 עולה ככל שהחברה קטנה יותר, ממונפת יותר וככל ששווי השוק היחסי שלה נמוך יותר. .

לא פחות מכ-70% מהחברות הציבוריות בישראל , אלו שהנתונים שלהן נותחו במחקר של בנק ישראל ,  לא צפויות להיתקל בקושי בתזרים המזומנים ו/או פגיעה משמעותית בהון בשנת 2020. המחקר טוען שאלו המסקנות גם בתרחיש של חזרה לרמת המגבלות המחמירות ששררו במשק בתחילת המגיפה.

חובות קיימים ומינוף מגדילים את רמת הסיכון 

לחברות שעלולות להיתקל בקשיי נזילות או בפגיעה משמעותית בהון, במידה והתרחיש שמוצג בתיבה לצורך תיקוף המודל יתממש, יש חוב פיננסי בסכום של כ-50 מיליארד ש"ח (כ-18% מסך החוב הפיננסי של החברות שניתחנו). עם זאת, צעדים שינקטו החברות כגון מימוש נכסים והזרמת הון צפויים למתן את האפקט השלילי של המשבר על כושר ההחזר שלהן.

ומה מספר לנו שוק אגרות החוב על המשבר הכלכלי 

ניתוח של תשואות אגרות החוב מלמד כי השוק ( בורסה , משקיעים ) מתמחר את הסיכונים הנשקפים מגורמי היסוד של החברות ופחות ממצב השוק והמשבר העולמי. בדומה למבחני לחץ שנערכים לבנקים מעת לעת , כך מציע בנק ישראל מבחני לחץ לחברות ציבוריות. 

המשבר הכלכלי נוצר בין היתר מההאטה בשווקים בעולם וכמובן מגבלות התנועה בעקבות התפשטות הקורונה. אלו  גרמו לחברות עסקיות להפחית את היקף הייצור שלהן, ובכך הביאו לצמצום בצד ההיצע. היקושים במשק הישראלי והעולמי ירדו זה מכבר .

במקביל הובילו המגבלות גם לירידה בצד הביקוש, הן באופן ישיר, מפאת צמצום יכולת התנועה של הצרכנים, והן באופן עקיף: צמצום הפעילות של החברות הביא לעלייה באבטלה, וזו הביאה לצמצום הצריכה. היכולת להציע תחזית למידת ההשפעה השלילית של המגבלות על כושר העמידות של החברות משמעותית מאוד. תחזית כזאת עשויה להמחיש למקבלי ההחלטות היבט נוסף של המחיר הכלכלי של מגבלות בעוצמות שונות. אז מי אמר שהתכנית שנועדה להניע את הכלכלה והצריכה לא נהגתה על בסיס כלכלי איתן.