דמי אבטלה עד יוני 2021 ותמיכה בענפי המשק

דמי אבטלה עד יוני 2021 ותמיכה בענפי המשק התכנית הכלכלית 

המשבר הכלכלי 2020 רק התחיל. זה מה שניתן ללמוד מהתכנית הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר. ההרחבה המוניטרית שהוכרז עליה ויצירת הגרעון על מנת לתמוך במשקי הבית מובטלים ועצמאים היא רחבת היקף ולא נראתה כמותה בישראל. הבשורה הגדולה – דמי אבטלה עד יוני 2021 ותמיכה בענפי המשק

סיוע לשכירים משבר הקורונה שכירים בחלת

הטבות בדמי אבטלה למפוטרים ומי שנמתא בחופשה ללא תשלום דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת לשיעור של 10% מכח העבודה במשק.  ביטול גזרה קיימת של 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה ובנוסף קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים. ביטוח לאומי ישלם לשכירים תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021 – הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)

התאמת מנגנון החל"ת למציאות של המשבר הכלכלי 

קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד. המהלך דורש חקיקה בכנסת.  מענק הסתגלות – תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020. המהלך דורש תיקון חקיקה בכנסת.  שימו לב לפני החגיגות הסעיפים הנל דורשים חקיקה בכנסת . 

אז האם עצמאים שיבצעו כניסה לחשבון בנק יראו כסף בתחילת השבוע  ? נחיה ונראה . 

תכנית כלכלית ממוקדת תעסוקה

הממשלה תנסה לרתום את הטכנולוגיה לטובת שיפור התעסוקה באמצעות ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה – לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה בעת המיתון הכלכלי 2020. בנוסף תתבצע הערכת יעדים לטווח קצר תוך קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה באמצעות כשרת עובדים והשמתם – הגדלה נרחבת בהיקף ההכשרות המקצועיות ושילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה.

רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים

הממשלה תעביר מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020 . 

מי זכאי למענק החדש מהממשלה ?

עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 ש״ח. המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים

כאן יש 2 קטגוריות לקבלת תמיכה ממשלתית לעסקים ועצמאים. 

עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף ש״ח בשנה

עסקים אלו שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 ש״ח. המהלך דורש חקיקה בכנסת אולם רוב הסיכויים שהוא יעבור . 

מענקי סיוע לעסקים בגלל משבר הקורונה עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ש״ח

עסקים אלו במידה שמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק לפי המדרגות הבאות  :  

עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש״ח – מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:

  • עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי – 3,000 ש״ח
  • 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח
  • 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח
  • עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף ש״ח- 100 מיליון ש״ח- מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).

מענקי סיוע לעסקים חדשים משבר הקורונה 

עסקים אלו נפלו בין הכסאות בפעימה ראשונה שנייה ושלישית והפעם הוקשה להם תשומת לב .  

מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:

  1. עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל
  2. עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל

מענק ארנונה פטורים מתשלום ארנונה לעסקים 

לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.

הלוואות בערבות מדינה לעסקים 

המדינה תתמוך בעסקים במשבר באמצעות  הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים
הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.

הקלות ברישוי עסקים  
הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. השינוי דורש הליך חקיקה.

הקלות נוספות פטור ממס הכנסה משבר הקורונה 

פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות – בכפוף לחקיקה 
משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. המהלך דורש תיקון חקיקה.
 הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים
משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. המהלך דורש תיקון חקיקה.

 סיוע לאוכלוסיות מיוחדות, מענה בריאותי ואכיפתי
אזרחים ותיקים – מיפוי ומתן מענים לצרכי הקשישים
אנשים עם מוגבלות – מתן מענים לאנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון
תגבור חקירות אפידמיולוגיות, בדיקות, הסברה ואכיפה
אזרחים בבידוד ובסגר
תכנית האצה- תיקבע בהמשך, בין השאר לפי יעילות הפרויקט, יכולת ביצוע והשפעה על תעסוקה.