תכנית חיסכון לילדים היכן להשקיע את הכסף

תכנית חיסכון לילדים היכן להשקיע את הכסף 

הורים עם מודעות לעתיד חוסכים כסף לילדים לטובת לימודים וצעד ראשון בחיים. על רקע שיעורי הריבית הנמוכים ומסלולי מיסוי רווחי הון יש לבדוק היטב את החלופות לפתיחת חיסכון לילדים בבנק או באמצעות פוליסת השקעה בחברת ביטוח . תכנית חיסכון לילדים היכן להשקיע את הכסף כתבה מיוחדת באתר הבנקאות הישראלי. 

מאת צוות אתר בנקים bankim.info  אתר הבנקאות והצרכנות הפיננסית של ישראל 

בישראל 2023 רווחת חכמת ההמונים הכלכלית שגורסת שלאור מחירי הדיור החיסכון הטוב ביותר לילדים הוא השקעה בדירה. דירה כזו שבשנים הראשונות תשלם חלק מעולתה על ידי השכרת הנכס וביום מן הימים תשולם כל המשכנתא עבורה והנס יעבור במלואו לדור הבא ויקנה להם יתרון כלכלי בחיים.

בשנת 2023 על רקע האינפלציה הגוברת וחוסר הוודאות בשווקים, פחות אנשים חוסכים בפוליסות חיסכון של חברות הביטוח. מה הם עושים עם הכסף?. חלקם פונים לרכישת מק"מ או לתוכניות עם הצמדה למדד המחירים לצרכן בבנקים. 

תכנית חיסכון לילדים היכן להשקיע את הכסף

תכנית חיסכון לילדים היכן להשקיע את הכסף

לא כולם יכולים לרכוש דירה להשקעה לילדים , אז מה עושים ? 

אולם לא כל האנשים יכולים להרשות לעצמם לרכוש דירה שנייה . בחלק מהמקרים עוברות שנים רבות עד שההורים מצליחים לרכוש את הדירה הראשונה.  אז מה נשאר  ?  חוזרים לחסוך במסגרת תכנית חיסכון לילדים ישנה ומוכרת אך עם אלמנטים חדשים של תכנון חיסכון ותכנון פיננסי לאחר הגדרת מטרות תכנית חיסכון לילדים.

מסלולי השקעה תכנית חיסכון לילדים בבנק או חברת ביטוח 

כיום ניתן להשקיע את כספי תכנית חיסכון לילדים בתוכניות עם מגוון מסלולי השקעה מעבר לקופת גמל להשקעה.  

בבנקים במסגרת קרנות נאמנות ובחברות ביטוח במסגרת פוליסות חיסכון פיננסי שלא חייבות להכיל רכיב ביטוחי והשקיע את הכספים בתוכניות עם סיכוי לתשואה במסגרת הפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח.

בפוליסות אלו התשואה אינה מובטחת ויש סיכוי להפסד כשם שקיים סיכוי לרווח , אך לאור סביבת הריבית הנמוכה בשוק ולד הניסיון של חברות הביטוח חשוב לשקול את כדאיות תכנית חיסכון לילדים בפוליסה או לחלק את כספי החיסכון בין הבנק לבין חברת הביטוח. מעבר למס רווחי הון שיש לשלם בעת הפדיון במסגרת פוליסות פרט. 

עוד באתר מה זה אומר הסבר ביקורת  be the bank ביקורות בי דה בנק

כיצד מחליטים באיזו תכנית וכמה כדאי להשקיע  ?

 לשם כך רצוי לפגוש מתכנן פיננסי שיחד אתכם יגדיר את מטרות החיסכון , ייבחן את יחסכם לסיכון שאתם מוכנים לקחת במסגרת תכנית חיסכון לילדים ויוכל לסייע להגדיר פיזור נבון ונכון של הכספים , לעקוב מעת לעת אחר ביצועי החיסכון והעמידה בתכנית המטרה ולבצע שינויים על מנת שגם מי שלא יכול לרכוש דירה להשקעה יוכל לחסוך לילדיו למען עתידם.

מסקנה : חיסכון לילדים יש להתחיל בגיל צעיר. על שיעורי הריבית הנמוכים במשק יש לפזר את ההשקעות בצורה נכונה ונבונה ולכל ילד לחסוך כמה שיותר ללימודים , חיסכון לבר מצווה ולצד הראשון בחיים . הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הפקדות ברירת מחדל לחיסכון ארוך טווח לילד), התשפ"א-2021

 

האמור לעיל אינו מחליף ייעוץ על פי דין לפי סוג ההשקעה או גלוי נאות ומסך הנמקה