בנק דיסקונט מספר בנק אינדקס בנקים

בנק דיסקונט מספר בנק אינדקס בנקים

הבנקים בישראל מזוהים לפי מספר בנק שהוא מספר ייחודי של 2 ספרות המייצגות את זהות הבנק והן מוטבעות על צקים וחובה לציין אותן בעת העברה בנקאית . בכתבה זו בנק דיסקונט מספר בנק אינדקס בנקים של ישראל 

בנק דיסקונט מספר בנק אינדקס בנקים

בנק דיסקונט מספר בנק אינדקס בנקים

בנק דיסקונט מספר בנק אינדקס בנקים

מספר בנק של בנק דיסקונט 11 

העברות זהב העברות מטבע חוץ לבנק דיסקונט 

BANK NAME: ISRAEL DISCOUNT BANK LTD שם הבנק 
מספר הסניף : NUMBER BRANCH
שם הסניף: :NAME BRANCH
BIC CODE: IDBLILITXXX  סוויפט קוד בנק דיסקונט 
מס' חשבון הלקוח IBAN
ACCOUNT NUMBER IBAN
BENEFICIARY'S NAME: שם המוטב 
BENEFICIARY'S ADDRESS כתובת המוטב 
בנק דיסקונט לישראל בע"מ .LTD BANK DISCOUNT ISRAEL
Israel Discount Bank Ltd.

מנכל חדש לבנק דיסקונט

לקוחות בנק דיסקונט קראו בעיתונות כי המנכל החדש של בנק דיסקונט ( מספר בנק  11 ) הוא אורי לוין שיחליף את המנכלית המכהנת העוזבת לילך אשר טופילסקי . מרבית הלקוחות המשתמשים באפליקציה של דיסקונט או נכנסים לחשבון הבנק של דיסקונט באינטרנט פחות מודעים לאתגרי הבנקאות בישראל ובעולם . 

כמו יתר המנכלים של הבנקים בישראל גם מול מנכל דיקונט החדש עומדים אתגרים חשובים בתחום מערכות המידע , העמקת הפעילות בתחום  הדיגיטל , התייעלות בתחום רווחיות בנק דיסקונט בעולם החדש של כרטיסים אשראי ואפליקציות תשלומים

כמה הרוויח בנק דיסקונט לפי הדוחות הכספיים 2022

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2022 – הסתכם בסך של 680 מיליון ש"ח, לעומת 860 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 ,ירידה בשיעור של %9.20 .במחצית הראשונה  של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-663,1 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של %3.9 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווחיות נובע בעיקר מהכנסות חריגות מהפסדי אשראי בסך של 410 מיליון ש״ח אשר נרשמו ברבעון המקביל אשתקד.

בנק דיסקונט 2019 

מדוחות בנק דיסקונט לשנת 2018 ( 31/12/2018 ) אנו לומדים נתונים חשובים על הבנק. דיסקונט רשם רווח נקי של כ-1.1 מיליארד ש"ח בשנת 2018 
עליה בשיעור של %1.19 בהשוואה לשנת 2017 . התשואה להון הייתה 3.9% ולאור ביצועי הבנק, הוחלט על הגדלת הדיבידנד לשיעור של 11% מהרווח הנקי של דיסקונט. 

בהודעה לעיתונות נכתב על ידי  לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית קבוצת דיסקונט: "אנו מציגים עוד שנה עם תוצאות שיא לקבוצת דיסקונט  רווח נקי של מיליארד וחצי ש"ח, מבטא יישום נחוש ועקבי של התוכנית האסטרטגית למימוש חזון הבנק בכוונתנו להמשיך במיקוד העסקי בדגש על הרחבת הצעות הערך ללקוחותינו, במגוון ערוצי השירות0 אנו משוכנעים שיחד עם עובדי קבוצת דיסקונט המסורים, נמשיך בתנופת הצמיחה גם בעתיד"

אתר הבנקאות של ישראל מידע בנקאי טבלאות בנקים חדשות בתחום הפיננסי