ערבות בנקאית

ערבות בנקאית 


ערבות בנקאית היא הסדר שבה הבנק ערב לקבלת סכום כסף ידוע ומוסכם מראש. כאשר מקבל שטר חוב הנושא ערבות בנקאית ניגש אל הבנק מובטח לו כיסוי מלא כנגד כתב ערבות בנקאית . 

ערבות בנקאית נחשבת לרמת הבטחון הגבוהה ביותר של ערבות כספית . היא מקובלת בעסקאות בהם נותן השירות או נותן הסחורה רוצה להבטיח את קבלת התמורה על ידי הצד הרוכש. 

על מנת לקבל ערבות בנקאית , על נותן הערבות להפקיד בבנק סכום כסף בגובה הערבות. הבנק ינכה או ירתק מיתרת החשבון של נותן הערבות את גובה הערבות וישמור אותה על מנת להבטיח כי. במידה ומקבל שטר החוב ירצה לפרוע אותו הוא יוכל לקבל את הכסף באופן כמעט מיידי וללא תנאים. 

ערבות בנקאית לאנשים פרטיים
בנקים מספקים ערבות בנקאית לאנשים פרטיים כחלק מעסקאות קטנות ובנוניות . בעסקאות שכירות נהוג בחלק מהחוזים לבקש ערבות בנקאית בנוסף לצק בטחון שנותן שנותן משכיר הנכס. ישנם עסקאות נוספות כגון עסקאות ליסינג או עסקאות מימון ואשראי פרטי בהם צרכנים נדרשים להביא ערבות בנקאית בגובהנחלק מהעסקה. 

כמה עולה ערבות בנקאית 

עלות ערבות בנקאית משתנה בין הבנקים ובין הלקוחות השונים . בשוק מקובלת עמלה בגובה 2% לשנה מגובה הערבות אך אם אתם לקוחות טובים תוכלו להתמקח על העלות . 

למי הבנק נותן שטר ערבות בנקאית

הבנק ייתן ערבות בנקאית לכל לקוח המסוגל לרתק הון בגובה הערבות ובנוסף לשלם את העמלות שובה הבנק על ביצוע ההליך וריתוק ההון.

בדיקת צקים חוזרים |  ערבות בנקאית | בדיקת עיקולים 

 תביעות בנקים | איתור ירושות