ערבות בנקאית שכירות עלות וחלופות 

ערבות בנקאית שכירות עלות וחלופות 

ערבות בנקאית היא הסדר שבה הבנק ערב לקבלת סכום כסף ידוע ומוסכם מראש. כאשר מקבל שטר חוב הנושא ערבות בנקאית ניגש אל הבנק מובטח לו כיסוי מלא כנגד כתב ערבות בנקאית . 

ערבות בנקאית שכירות עלות וחלופות 

ערבות בנקאית שכירות עלות וחלופות

למה בעלי נכסים מתעקשים על ערבות בנקאית  

הבטוחה שנקראת ערבות בנקאית נחשבת לרמת הביטחון הפיננסי הגבוהה ביותר של ערבות כספית.

היא מקובלת בעסקאות בהם נותן השירות או נותן הסחורה רוצה להבטיח את קבלת התמורה על ידי הצד הרוכש. 

עוד באתר ערבות או פיקדון מה ההבדל ומתי נכון לשלם עבורם

על מנת לקבל ערבות בנקאית , על נותן הערבות להפקיד בבנק סכום כסף בגובה הערבות. הבנק ינכה או ירתק מיתרת החשבון של נותן הערבות את גובה הערבות וישמור אותה.

מדוע הבנק נוהג כך ? על מנת להבטיח כי. במידה ומקבל שטר החוב ירצה לפרוע אותו הוא יוכל לקבל את הכסף באופן כמעט מידי וללא תנאים. 

עסקים ושוכרים במרכזים לוגיסטיים עמלה על ערבות בנקאית

בנקים מספקים ערבות בנקאית לאנשים פרטיים כחלק מעסקאות קטנות ובנוניות . בעסקאות שכירות נהוג בחלק מהחוזים לבקש ערבות בנקאית בנוסף לצק בטחון שנותן שנותן משכיר הנכס. ישנם עסקאות נוספות כגון עסקאות ליסינג או עסקאות מימון ואשראי פרטי בהם צרכנים נדרשים להביא ערבות בנקאית בגובהנחלק מהעסקה. 

כמה עולה ערבות בנקאית 

עלות ערבות בנקאית משתנה בין הבנקים ובין הלקוחות השונים . בשוק מקובלת עמלה בגובה 2% לשנה מגובה הערבות אך אם אתם לקוחות טובים תוכלו להתמקח על העלות . 

למי הבנק נותן שטר ערבות בנקאית

הבנק ייתן ערבות בנקאית לכל לקוח המסוגל לרתק הון בגובה הערבות ובנוסף לשלם את העמלות שובה הבנק על ביצוע ההליך וריתוק ההון.

האם ישנן חלופות לערבויות בנקאיות ? 

רנטסייפ היא בעלת רישיון להענקת אשראי מימוני של רשות שוק ההון במשרד האוצר. החברה תעסוק בהעמדת ערבות בנקאית, כשירות לטובת אבטחת הסכמי שכירות ללא העמדת בטחונות וללא הפקדת מזומנים. במקום הערבות שמרתקת סכומים גדולים של העסק, משלם השוכר לרנטסייפ תשלום חודשי, המוכר כהוצאה לצורכי מס. במקביל מסייע השירות גם לבעל הנכס ולמשכיר להגדיל את אטרקטיביות העסקה על-ידי הפחתת העול הכספי מהשוכר.