מיזוג בנק מזרחי טפחות אושר צפוי להתבצע ב 2020

מיזוג בנק מזרחי טפחות אושר צפוי להתבצע ב 2020

בית הדין לתחרות ( הממונה להגבלים עסקיים ) שנה החלטה קודמת בנושא ואשר את מיזוג בין הבנק השלישי בגודלו מזרחי טפחות לבין בנק אגוד. במערכת הבנקאית רואים בכך סוף פסוק ונערכים לביצוע בפועל של מיזוג בנק מזרחי טפחות אושר צפוי להתבצע ב 2020

למזרחי טפחות שווי הנאמד ב 21.5 מיליארד שח בעוד מזרחי קטן ממנו ושוויו מוערך בכ 1.5 מיליארד שח. למזרחי טפחות חטיבת משכנתאות חזקה המהווה נתח גדול מרווחי הבנק ואילו אגוד גייס לקוחות הטבות לחשבון עובר ושב.

אגוד סגר את המערך הייעוץ הפנסיוני 

אגוד שסגר לא מזמן את מערך הייעוץ הפנסיוני מצליח לשמור על נתח שוק של 3% אבל לא מצליח להתרומם , גם לא בזכות חשבון הפוך תכנית עוש המציעה פטור מעמלות עובר ושוב , זיכוי ריבית על הפלוס בעובר ושב . מזה זמן הוא היה על המדף אך לא נמצא לו רוכש. נזכיר כי לאחר יישום מסקנות ועדת בכר היה אגוד הבנק הראשון להיכנס לתחום ייעוץ בתחום קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות השתלמות . 

מבחינת בעלי השליטה של אגוד , עסקת המכירה יוצרת לא רווח ומימוש מניות אלא גם חיסכון אדיר של הוצאה כספית צפויה. החלפת מערכת המחשוב העתידית של בנק אגוד , המערכות באמצעותם מנהל הכסף בבנק הייתה אמורה לעלות מיליארדי שקלים.

כעת חברות התוכנה בישראל ובעולם לוטשות עיניים לפרויקטים שבאמצעותם תוסב מערכת המחשוב של בנק אגוד ממערכות בנק לאומי לאלו של מזרחי. יהיה מעניין גם בתחום הזה.

היסטוריה של בנק קטן

דרך ארוכה עבר בנק אגוד מאז נוסד בשנת 1951 . הוא צלח אך בקושי את משבר מניות הבנקים בישראל . עבר בין המדינה לבנק לאומי , נמכר לשלמה אליהו , כיום הבעלים של מגדל חברה לביטוח בע"מ.

מזה כמה שנים היו שמועות על מכירת הבנק לגוף פיננסי כזה או אחר. לאחר ערעור של בנק מזרחי התקבל האישור למזג בין שני הבנקים . ידיעות ראשונות על מיזוג מזרחי טפחות באתר הבנקאות של ישראל .

עד כה התעכב המיזוג בי שני הבנקים מכיוון שרשות התחרות התנגדה בנימוק המהלך עלול לפגוע בתחרות המועטה ממילא על לקוחות פרטיים במערכת הבנקאית.

הבנק הדיגיטלי הראשון קבל רישיון 

לצד החלטה זו נזכיר כי זה מכבר ניתן אישור להקמת הבנק הדיגיטלי הראשון בישראל והוא אף קבל את מספר בנק 19 .