בנק ישראל ריביות מעודכנות מחשבון

בנק ישראל ריביות מעודכנות מחשבון

הציפיות להעלאת הריבית בסוף שנת המס 2019 התבדו. בתאריך 25/11/2019 החליט בנק ישראל להשאיר את הריבית ללא שינוי בשיעור 0.25% עד להחלטה הבאה בתאריך 09/01/2020 שבו אולי תרד הריבית במשק. בנק ישראל ריביות מעודכנות מחשבון באתר הבנקאות הישראלי . 

בנק ישראל ריביות מעודכנות מחשבון

בנק ישראל ריביות מעודכנות מחשבון מקור הנתונים בנק ישראל 11/19 נתונים וריביות ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד 

הריבית ללא שינוי המשכנתא מחכה בפינה 

ריבית הפריים היא המדד העיקרי לעלות הכסף במשק. בשנים האחרונות אנו במצב של ריבית בנק ישראל נמוכה במיוחד. על אף שבארצות הברית הבנק המרכזי הוריד את הריבית , לישראל החדשות והצעד הנועז טרם הגיע על אף הגרעון בהכנסות הממשלה וההאטה הכלכלית במשק. 

מי שמרוויח מאי העלאת הריבית הם בעלי משכנתאות בריבית פריים ,ריבית קבועה שנגזרת מריבית בנק ישראל. אז מה חדש ? כרגע אין שום דבר חדש למעט פרסומי הבנק על ירידת שיעורי הריבית בשוק המשכנתאות לריבית קבועה. 

טבלאות ריבית להבין מה זה אומר 

הכנו עבורכם סיכום של ריביות פריים ביחס ללשון המקובלת בשוק כאשר מדברים על רביות בנק ישראל מעודכנות או מציעים לכם הלוואה בריבית . כך זה נראה בדיוק במספרים . להלן תוצאות מחשבון ריבית פריים משוקלל בריבת בנק ישראל 

ריבית פריים  תוספת  ריבית בפועל 
0.75% 0.50% פריים פלוס חצי 
0.75% 1% פריים פלוס 1
0.75% 2.50% פריים פלוס 2.5

גם האינפלציה עומדת במקום ורחוקה מהתחזיות 

מדד נוסף שמפרסם כעת בנק ישראל הוא על האינפלציה הנמוכה. בעוד יעד האינפלציה , כמו גם הצפיות לאינפלציה עומדות כרגע על 3% עד 4% בשנה בפועל אינפלציה בשנה האחרונה אוקטובר 2018 עד אוקטובר עומד על 0.4% בלבד . המדדים נמוכים ולא משקפים עליות מחירי המזון בישראל ועליית יוקר המחיה בפועל. היינו מצפים שבנק ישראל יפעל בנושא , אולי אף ישנה את הרכב המדד , ויתאים אותו לצריכה בפועל. ניהול המדיניות המוניטרית שפירושו לשמור על ערך הכסף ( בישראל זה לא ממש קורה לאור מחירי הנדלן ) הוא אחד התפקידים החשובים של בנק ישראל ושל נגיד בנק ישראל

בנק ישראל ריביות מעודכנות מחשבון וטבלאות מפורטות לריביות בנק ישראל 2019 עד 2020 וההשפעה על משכנתאות והלוואות חדשות מבנקים וחוץ בנקאי אתר הבנקאות הישראלי