חוק איסור הלבנת הון שאלות ותשובות

חוק איסור הלבנת הון שאלות ותשובות

חוק איסור הלבנת הון שאלות ותשובות למבחר נושאים כולל כתבת וידאו עם סרטון הסבר. הכר את הלקוח, זיהוי בסניף הבנק ותשובות לנושאים הכי חשובים בנושא אתר הבנק המרכזי. איסור הלבנת הון מה זה.

בצו המתוקן שנכנס לתוקף בחודש נובמבר 2021 ישנם מספר חידושים. חלקם מקבילים לתהליכי בקרה ופיקוח מענפים אחרים. חלק חדשים ונועדו לסייע למדינה לגבות מיסים על רווחים מסחר במטבעות וירטואליים. 

אוסף השינויים מתומצת בחוברת הסבר עלון אותו ניתן להוריד בסוף העמוד. 

 

חוק איסור הלבנת הון שאלות ותשובות

חוק איסור הלבנת הון שאלות ותשובות

האם טופס מעבר גבולות הממולא על-ידי לקוח תושב חוץ יכול לשמש כמסמך נוסף לזיהוי לצורך סעיף 3א2 לצו?
תשובה: לא, טופס מעבר גבולות כזה אינו מהווה מסמך נוסף. 

האם יש לתעד ביצוע זיהוי פנים-אל-פנים בסניף הבנק בעת פתיחת חשבון לתושב חוץ ?
תשובה: הפיקוח על הבנקים מצפה כי התאגיד הבנקאי יתעד ביצוע זיהוי כזה, שיכלול את תאריך הביצוע ואת פרטי הגורם המזהה. על מנת לאפשר ביצוע בקרות, זאת על אף שאין כיום דרישה מפורשת בצו לתיעוד ביצוע זיהוי פנים-אל-פנים.

בעת פתיחת חשבון ל"תושב אזור", האם ניתן לבצע זיהוי ואימות, כנדרש בסעיפים 2 ו- 3 לצו, על פי תעודת זהות או דרכון של הרש"פ?

לא ניתן לאמת זהות "תושב אזור" על פי תעודת זהות שהנפיקה הרש"פ ולא על פי דרכון שהנפיקה הרש"פ, אלא על פי כרטיס מגנטי שהנפיק המנהל האזרחי כאמור בסעיף 3א2 לצו.

עם זאת, מסמכים אלו יכולים לשמש כמסמך נוסף כאמור לעניין תושב חוץ, ככל שמאפשרים השוואת מספר הזהות שבכרטיס המגנטי. יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאפשרות לפתוח חשבון, גם לתושב אזור, המציג מסמך זיהוי כאמור בסעיף 3א2 לצו. עוד יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לשלול דרכים לאימות זהותו של נהנה שהוא תושב האזור בהתאם לסעיף 4ה לצו, בו נקבע, בין השאר, כי על התאגיד הבנקאי לנקוט אמצעים סבירים בהתייחס לסיכון איסור הלבנת הון ומימון טרור לאימות זהותם של נהנים .

הכר את הלקוח שאלות בנושא הלבנת הון 

האם התאגיד הבנקאי נדרש לבצע הליך "הכר את הלקוח" גם ביחס ללקוחות שפתחו חשבון לפני הוספת הדרישה להוראה בשנת 2002?

כן. הליך "הכר את הלקוח" אינו הליך נקודתי המתבצע אך ורק בעת פתיחת חשבון. הליך "הכר את הלקוח" מתבצע באופן שוטף ומתמשך, ובפרט כאשר הלקוח מבצע פעולה משמעותית בחשבון ביחס לפעילותו השוטפת. כדוגמת: נטילת הלוואה, פירעון של הלוואה, העברה בנקאית, שינוי מורשי חתימה, ומקרים נוספים כפי שיקבע הבנק בנהליו. ביחס ללקוחות שפתחו חשבון לפני כניסת הדרישה להוראה בשנת 2002 ,אשר אין לתאגיד הבנקאי קשר עמם ואינם מבצעים פעילות בחשבון. התאגיד הבנקאי רשאי לבצע הליך "הכר את הלקוח" מופחת בהתבסס על המידע שברשותו ועל בסיס גישה מבוססת סיכון. לפיכך, תאגיד בנקאי נדרש לבצע "הכר את הלקוח" לכלל

לקוחותיו, בלא קשר למועד פתיחת החשבון על-ידם.

עלון הסבר צו איסור הלבנת הון נובמבר 2021 פיקוח על מטבעות וירטואליים ועוד

צפו בווידאו חוק איסור הלבנת הון ופגיעה בפעילות עסקית לגיטימית מתוך ערוץ youtube של אתר הפורומים המשפטיים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *