פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן חוק המכר

פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן חוק המכר

מתי מקבלים את הדירה? זו השאלה שכל רוכש דירה חדשה שואל את עצמו. חוק המכר אומנם מספק הגנות לדייר הרוכש, אך מסבר שלא תמיד יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן. פס"ד תקדימי בנושא מספק הגנה גם לקבלנים.

תביעות קטנות איחור במסירת דירה

בית המשפט קבע כי יזם לא מחויב בפיצוי לרוכש על איחור במסירה. משרד הבינוי והשיכון צורף לערעור בתיק זה ופירוט את עמדתו בכל הנוגע לאיחור במסירת דירה. באירוע משפטי זה הביע משרד השיכון את עמדתו בנוגע לתנאים לקבלת הפיצוי המובטח על פי חוק. 

מתי הקבלן לא ישלם פיצוי גם אחר במסירת הדירה 

בפסק דין לתביעות קטנות, לגביו הוגש ערעור המתנהל בימים אלה בבית המשפט המחוזי, נקבע כי היזם לא מחויב לשלם פיצוי על איחור במסירת דירה, זאת בשל טענות שונות אשר טען היזם בקשר לנסיבות אשר הובילו לאיחור במסירת הדירה.

בתגובה שהגיש משרד הבינוי והשיכון לבית המשפט, לראשונה פורטה עמדתו לגבי המקרים אשר אינם יכולים לשמש כטענה לאיחור מוצדק במסירת הדירה ובהם:

  • איחור במסירת דירה אשר נבע כתוצאה של התנהלות רשות ציבורית בקשר לפרויקט, כדוגמת – רשות מקומית, חברת חשמל, תאגיד מים, משרד ממשלתי וכו'.
  • איחור במסירת דירה אשר נבע מהתקשרות בין מוכר הדירה לבין גורמי מקצוע הנותנים שירותים בפרויקט, כדוגמת – קבלן מבצע, יועץ משפטי, אדריכל וכו'.

לצד זאת, הובהר בעמדה כי לא ניתן לקבוע סעיף בחוזה המכר הנותן סמכות למוכר הדירה או לגורם מטעמו לקבוע, באופן בלעדי, שאיחור במסירה נגרם מסיבה שאינה תלויה במוכר, ולכן הרוכש אינו זכאי לפיצויים הקבועים בסעיף 5א' לחוק המכר.