יאיר אבידן המפקח על הבנקים בבנק ישראל מינוי חדש

יאיר אבידן המפקח על הבנקים בבנק ישראל מינוי חדש

מינוי חדש בצמרת בנק ישראל . ביום 18/05/2020 יאיר אבידן המפקח על הבנקים בבנק ישראל מינוי חדש שהחליף את המפקחת היוצאת ד"ר חדוה בר. נגיד בנק ישראל 2020 הוא פרופסור פרופ' אמיר ירון

המפקח החדש על הבנקים 30 שנות הכירות וניסיון בבנקאות הישראלית 

"אני נרגש ודרוך עם כניסתי לתפקידי המאתגר והמחייב כמפקח על הבנקים " תאר יאיר אבידן את הרגשתו עם כניסתו באופן רשמי לתפקיד לאחר בשבועות האחרונים ערך חפיפה עם המפקחת היוצאת. בהמשך דבריו אמר המפקח החדש  "הפיקוח על הבנקים ימשיך לפעול על מנת לוודא את יציבותה של המערכת הבנקאית, המשך התפתחותה ותמיכתה בהנעת המשק וברווחת לקוחותיה, תוך תמיכה בהתפתחותה הטכנולוגית והדיגיטלית. בד בבד נבטיח את נגישות המערכת הבנקאית לכלל המגזרים ושכבות האוכלוסייה, ונתמוך בהמשך פתיחתה לתחרות תוך שמירה והבטחת שקיפות והוגנות. הצלחה בהמשך קידום מכלול צעדים אלה, הגם שברור שאינם קלים ליישום במקביל, יהיה בהם בכדי לסייע ללקוחות המערכת הבנקאית באשר הם ולהבטיח את קיימותה של המערכת בטווח הארוך."

תפקידי הפיקוח על הבנקים 

בחלק מהציבור קיים בלבול בין סמכויות הפיקוח על הבנקים לבין בנק ישראל. אולם בדומה לרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון המפקחת באופן אקטיבי על חברות הביטוח והחיסכון הפנסיוני שלנו , תפקיד הפיקוח על הבנקים מתמקד בשלושה תחומים עיקריים : 

  1. פיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים – מניעת סיכונים עודפים ליציבותם והגנה על כספי המפקידים
  2. הבטחת הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים
  3. שמירת ההגינות ביחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם יחסי בנק לקוח וכמובן 

תפקיד המפקח על תחום הבנקאות בישראל נחשב לתפקיד נחשק ורב עוצמה במערכת הכלכלית של ישראל. שורה שח אנשי מפתח כהנו בעשרים השנים האחרונות בתפקיד. 

ד"ר יצחק טל 1998–2003 דירקטור בבנק טפחות
יואב להמן 2003–2006 יו"ר חברת "שכל"
רוני חזקיהו 2006–2010 יו"ר הבנק הבינלאומי, החשב הכללי
דוד זקן 2010–2015 חבר ועדת השקעות ”עמיתים”, ודירקטור במרכז הישראלי לאפוטרופסות.
חדוה בר 2015–2020  המפקחת היוצאת 

פניות הציבור בנק ישראל 

בנוסף ניתן להגיש פניה לפיקוח באמצעות טופס באתר המפקח על הבנקים בדומה לדרך מוגשות פניות למפקח על הביטוח. היחידה לפניות הציבור, הפיקוח על הבנקים​ טלפון: 02-6552680 ​ פקס: 02-6669077​ אולם בניגוד , ככל שאני מבין , לרשות שוק ההון , ישנה הנחיה באתר הפיקוח ללקוחות שיש קודם להגיש שלחת לנציב פניות הציבור של הבנק שלך או חברת כרטיס האשראי.