תלונות בנק ישראל טלפון הגשת פנייה

תלונות הציבור בנק ישראל

סקירה מיוחדת של מומחי אתר בנקים

בנק ישראל פרסם , לקראת סוף 2016 , את סקירת הטיפול בפניות ותלונות הציבור בשנת 2015 . בסקירה עולות מספר עובדות מדאיגות על אופן טיפול היחידה לפניות הציבור בבנק ישראל בפניות הציבור כנגד הבנקים בישראל. מצד שני חלה עלייה במספר הפניות שנמצאו מוצדקות. אך אין פירוט בדוח על מאפייני הפניות המוצדקות לבנק ישראל וכיצד הן טופלו מול הבנקים. 

תלונות הציבור בנק ישראל

תלונות הציבור בנק ישראל

מגישים תלונה לפניות הציבור בנק ישראל  ?   כלכלן ועורך יגישו עבורכם פניה מנומקת ויגדילו את הסיכוי למענה חיובי ! השאירו פרטים בתיבת הקשר שלנו בעמוד זה . השירות כרוך בתשלום 

החזרים כספיים ללקוחות שפנו לפניות הציבור בבנק ישראל 

עובדים קשה בבנק ישראל ?  תלוי את מי שואלים  ….ב  2015 טופלו ביחידה לפניות הציבור כ- 18,000שיחות טלפוניות וכ 5,000 
תלונות, פניות ובקשות למתן מידע בכתב. 

בשנת 2015 שילמו התאגידים הבנקאיים ללקוחותיהם כ-5 מיליוני ש"ח, וזאת הן כפיצוי בתיקים בהם הפניה התבררה כמוצדקת והן כהחזרים לפנים משורת הדין, במסגרת התלונות, הפניות והבקשות שטופלו ביחידה לפניות הציבור בבנק ישראל.

כל מה שרציתם לדעת על בנקאות דיגיטלית 

חשוב לדעת 

הגשת פניה לבנק ישראל מצריכה הורדת סרגל כלים של של שירות הטפסים הלאומי הפועל תחת דפדפן Internet Explorer בגרסאות 9,10,11 FIREFOX בגרסאות 38,39,40 בסביבת Windows ו- Linux  לכן אנו נעשה את העבודה עבורכם ונסגנן את הפנייה לפי מיטב נסיוננו

פקס המפקח על הבנקים 02-6669077
מוקד טלפוני המפקח על הבנקים 02-6552680

דירוג התאגידים הבנקאיים המוצג לפניכם בוצע על ידי בנק ישראל . הוא נערך בהתבסס על המידע שהתקבל בפיקוח על הבנקים בעקבות טיפול בפניות ותלונות לקוחות בלבד, והוא ניתן כשירות לציבור לקוחות כל הבנקים . דירוג זה אינו מהווה ציון כולל לתאגיד הבנקאי בנוגע למכלול פעילותו, ולכן אין לראות בו משום הצעה או המלצה.

בנק

הדירוג לאורך השנים 

 

2013

2014

2015

דיסקונט

טוב

טוב

טוב

הבינלאומי

טוב

טוב

טוב במיוחד

הפועלים

תקין

טוב

טוב

לאומי

טוב

טוב

טוב

מזרחי-טפחות

טוב

טוב במיוחד

טוב

 

[si-contact-form form='1']

פניות לבנק ישראל בנושא יחסי בנק לקוח הן דרך נכונה לפתור מחלוקות מול הבנק שלך, במידה ומחלקת תלונות הציבור של הבנק לא בצעה עבורכם את הטיפול בפנייה, לדעתכם, כראות עינכם.