תשלום חוב לביטוח לאומי

תשלום חוב לביטוח לאומי

תשלומי אנשים פרטיים ומעסיקים לביטוח לאומי הם תשלומי חובה שהחובות בגינן צוברים קנסות ותשלומי ריבית ריבית והמצדה בגין אי תשלום חוב לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי לא מהר לוותר על חובות ולכן מומלץ לבצע את התשלומים במועדם ובזמן. תשלום במועד של דמי הביטוח הלאומי מונע הצברות חוב שקשה להחזיר  ומונע עימות מיותר עם מערכת הגבייה של ביטוח לאומי.

הפחתת קנסות והצמדה בגין חוב לביטוח לאומי 

אם כבר צברתם חוב בגין אי תשלום חוב לביטוח לאומי אז חשוב לשגעת שהביטוח הלאומי רשאי לוותר על קנסות ותוספת ההצמדה, כולם או חלקם, במידה והחייב יגיש בקשה מנומקת וייתקיימו נסיבות שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בהן ככאלו המצדיקות ביטול קנס ובכל מקרה הקנס יבוטל רק לאחר תשלום החוב לביטוח לאומי.

הגשת בקשה לביטול קנס לביטוח לאומי מתחילה במילוי טופס 

את הטופס יש להביא לסניף הביטוח הלאומי כאשר הוא מלא ומאושר על ידכם . אם יחש סעיפים שלא מלאתם בגין אי ידיעת החוק או בגין חוסר הבנה גשן לניסף הביטוח הלאומי ובקשו את עזרת אחד הפקידים. להורדת טופס ביטול קנס לביטוח לאומי לחצו כאן

שכירים – טופס ביטול קנסות ביטוח לאומי

עצמאים – בקשה להפחתת קנסות הצמדה הפרשי שומה פריסת חוב לעצמאים ומעסקים חוב לביטוח לאומי

טיפים חשובים בנושא דמי ביטוח לאומי 

  • מתחיל שנת 2015 רשאי לדרוש לגבות דמי ביטוח לאומי לאחר שבעשנים רק אם דרש אותם לפני כן
  • מעסיק ועד בית שימו לב – ביטוח לאומי יכול לתבוע ממעסיק את הקצבאות שישלם לעובד אם המעסיק לא שלם עבורו ביטוח לאומי

שירות מיוחד של אתר בנקים  – מילוי טפסים לביטול חוב לביטוח לאומי על ידי כלכלנים מומחים. מלאו פרטים ונציג מקצועי יחזור אליכם בנושא . השירות פרטי וכרוך בתשלום

[si-contact-form form='4']