פדיון כספים מקופת גמל

פדיון כספים מקופת גמל ללא תשלום מס תלוי בתחילת ועדי ההפקדות בקופה ובסכום  החיסכון בקופה.  פדיון כספים מקופת גמל עבר שינויים מהותיים בחקיקה ולאחרונה אפשר משרד האוצר , באמצעות הוראת שעה למשוך כספים מקופת גמל שנצברו בה פחות מ 7000 ש"ח ללא מס .

פדיון כספים מקופת גמל באמצעות אתר בנקים . מילוי טפסים ומשיכה של כספים ללא תשלום מס  . ליווי ובקרה עד לקבלת מלוא הכספים ופדיון כספים מקופת גמל . השאירו פרטים באתר .

הכללים החדשים לפדיון כספים מקופת גמל הם שכבה נוספת בתקנות מס הכנסה המורכבות ממילא. בעבר קופות הגמל היו חופשיות ממס לאחר 15 שנה והן שמשו כמכשיר חיסכון נפוץ בקרב שכירים ועצמאים כאחד.  אוסף תקנות מס הכנסה שעקרו את החיסכון ההוני והפכו אותו לחיסכון קצבתי גרמו לזינוק במחירי הדיור ומצד שני הרסו את החיסכון ההוני במדינת ישראל.