דוח כספי בנק לאומי רבעון ראשון 2019

דוח כספי בנק לאומי רבעון ראשון 2019

הבנקים התחילו לפרסם דוחות כספיים לשנת 2019 . בנק לאומי לישראל פרסם את הדוח הרבעוני והציג בו נתונים מרשימים של 12.7% תשואה על ההון העצמי , למעלה ממיליארד שקל רווח נקי ודיבידנד על סך 437 מליון שח . 

דוחות הבנקים כראי לתעשייה הפיננסית בישראל 

דוחות הבנקים הגדולים בישראל הם מראה שקופה של ענף הפיננסים של ישראל. מעבר להשתאות המתלווה לנתוני הרווחיות של הבנקים , התשואה שהם משיגים על ההון העצמי שלהם. 

אין הרבה פירמות בישראל , פרטיות או ציבוריות , שיכולות להתגאות בנתוני רווח מרשימים כאלו. אצל בנק לאומי בולט הנתון הכספי הראשון במסגרת דין וחשבון של הדירקטוריון וההנהלה . התשואה על ההון העצמי . 

12.7% הוא נתון מעולה. בהתחשב שבשנים הקודמות הנתון עמד על סביב 9% . 

מגמות בענף בכלכלה הישראלית והשפעתן על הבנקים 

אחד הפרקים החשובים בכל דוח כספי הוא פרק התחזיות לעתיד הקרוב. הבנקים מושפעים באופן ישיר מהצמיחה במשק , שעמד בתקופה זו על 2.5% . הצמיחה מאפשרת לבנקים להגדיל את עסקי המימון וממילא מגדילה את פעילות הלקוחות העסקיים והפרטיים בתחום האשראי , הכנסה מעמלות , כתבי ערבות ומשכנתאות . 

פניות הציבור בנק לאומי 

במוקד לפניות הציבור של בנק לאומי מקבל שאלות ופניות של ציבור הלקוחות של הבנק ופונים שאינם לקוחות בנק לאומי באמצעות באמצעות טופס אלקטרוני באתר הבנק או באמצעות טלפון תלונות הציבור בנק לאומי  076-8857011; בימים ראשון עד חמישי בהשעות 15:00-8:00

מספר בנק לאומי  12 leumi bank code 2 digits