השוואת קופות גמל להשקעה חסכון לכל ילד

השוואת קופות גמל להשקעה חסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד משקיעה את מרבית הכספים במוצר חדש הנקרא קופת גמל להשקעה. על אף הסכומים הנמוכים רצוי לבצע השוואת קופות גמל להשקעה חסכון לכל ילד ולהתאים את הקופה באמצעות יועץ פיננסי בלתי תלוי.

איפה כדאי לחסוך ? השוואת קופות גמל להשקעה חסכון לכל ילד

על מנת לעורר את חיסכון האנשים הפרטיים שפנו לשוק הנדלן עקב הריביות הנמוכות ולעודד את החיסכון באופן כללי יצרה המדינה מוצר חיסכון חדש הנקרא קופת גמל להשקעה. הוא שונה בתכלית מקופות הגמל שהכרנו ואשר שמשו לחיסכון לגיל פרישה או תכניות חיסכון ל 15 שנה לפני תיקון 3 והחלת מס הכנסה על משיכת חיסכון פנסיוני . 

השוואת קופות גמל להשקעה

השוואת קופות גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הסבר על המוצר 

מדובר במוצר פשוט יחסית אך יש לו מספר מלכודות מס. לכן ראשית נגדיר את המוצר במספר מילים ולאחר מכן נתעכב על היתרונות והחסרונות של קופת גמל להשקעה. 

השוואת קופות גמל להשקעה חסכון לכל ילד באתר הבנקאות האובייקטיבי של ישראל איך לבחור קופת גמל להשקעה או חיסכון לילד יתרונות וחסרונות כתבה אובייקטיבית.

עוד באתר מה זה אומר הסבר ביקורת  be the bank ביקורות בי דה בנק

בבנק או בקופת גמל להשקעה?. שאלת התשואה והפסד הקרן

אני לא מתכוון לייעץ כאן בנושא השקעות. מה כן?. כאשר חוסכים בבנק הריבית ידועה מראש. אנו גם מכירים את הבנקים בישראל. באופן קבוע, ועל זה בנויה מערכת בנקאית, הריבית המוצעת תמיד תהיה נמוכה מהפוטנציאל להשקעה במסלול ריווחי יותר. אבל לפחות בבנקים לא תפסידו את הקרן. נקודה למחשבה.

מה זה קופת גמל להשקעה 

מוצר חיסכון ללא קנסות יציאה על הקרן עצמו 

במקרה של משיכת כספים לפני גיל פרישה יש מס של 25% על הרווח הריאלי 

קופת גמל להשקעה משקיעה את הכספים במניות אגרות חוב ומכשירים פיננסיים והיא יכולה להרוויח או להפסיד חלק מכספי המשקיעים

החיסכון בקופת גמל להשקעה חשוף להפסד הקרן בשל תשואות שליליות ככל שיהיו כאלו בשוק ההון 

יתרונות קופת גמל להשקעה 

משיכת כספים במועד גיל פרישה נעשית ללא מס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הריאלי 

הכסף מנוהל על ידי חברות המתמחות בניהול השקעות מה שאמור , בתיאוריה , להביא לתשואה עודפת על פני ריבית חסרת סיכון 

ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללפי טעמי הלקוח ומצב השוק 

ניתן לשנות את גובה ההפקדות מעת לעת לפי יכולת וצרכים של המשקיע והחוסך 

חסרונות קופת גמל להשקעה 

הקופה יכולה להפסיד כספים ולהציג תשואה שלילית כך שהיתרה תהיה נמוכה מסך ההפקדות 

קופת גמל להשקעה גובה דמי ניהול מצבירה ולכן יש להתמקח היטב עם הגוף המנהל 

על רווחי ההשקעה יש לשלם מס רווחי הון במידה של משיכה מוקדמת 

כיצד לבצע השווה בין קופות גמל השוואה 

ביצוע השוואה בין קופות גמל להשקעה יכולה להיות משימה מתעתעת.  את ההשוואה יש לבצע ההשוואה בין מסלולי השקעה זהים . אין זה יהיה נכון לבצע השוואת קופת גמל בין קופות שאינן מאותו מסלול השקעה ואופי השקעה זהה. 

לכן כאשר מבצעים השוואה בין קופת הגמל להשקעה חשוב מאד להגדיר איזה מסלול השקעה אנו מבקשים. בתקופות בהן השוק עולה אז כמובן מסלולי השקעה עתירי מניות יניבו תשואה חיובית עודפת אך כאשר יש ירידות בשוק המניות כמו בשנת 2007 אז הירידות צפויות להיות בהתאם.