קטגוריה: BDI

בדיקת בי די אי לפי תעודת זהות חינם

בדיקת בי די אי לפי תעודת זהות חינם

בדיקת בי די אי לפי תעודת זהות חינם

המשבר הכלכלי בישראל חידד את איכות חשבון הבנק שלנו. במידה ומדובר בחשבון ללא כיסוי או כזה שהוגבל יש לבצע תיקון ומחיקת הסטטוס השלילי. הצעד הראשון מתבצע באמצעות בדיקת בי די אי לפי תעודת זהות חינם. 

מגן קרדיט אשראי מגובה נדל"ן למשקי בית

מגן קרדיט מקור סקופר הדר תמרקין מנכל

מגן קרדיט אשראי מגובה נדל"ן למשקי בית בשנים האחרונות אנו רואים עלייה בהיצע פתרונות אשראי חוץ בנקאי למשקי בית. מלבד חברות כרטיסי האשראי שהיו בין הראשונות לזהות את הצורך, פועלות בישראל מספר חברות, ברישיון משרד האוצר. מה בכתבה?. מגן קרדיט אשראי מגובה נדל"ן למשקי בית.  גייסה 117 מיליון שקלים מגן קרדיט אשראי מגובה נדל"ן למשקי […]