בנק ישראל משכנתאות סיכוני אשראי 2022 התקנות החדשות

בנק ישראל משכנתאות סיכוני אשראי 2022 התקנות החדשות

חשבתם שהמשבר הכלכלי מאחורינו? ממש לא. חוזר חדש של הבנק המרכזי מציג סיכוני אשראי בענף הנדל"ן הכירו את ההנחיות החדשות אודות בנק ישראל משכנתאות סיכוני אשראי 2022 התקנות החדשות. 

בנק ישראל משכנתאות סיכוני אשראי 2022 התקנות החדשות

בנק ישראל משכנתאות סיכוני אשראי 2022 התקנות החדשות

הלוואות לדיור בנק ישראל משכנתאות סיכוני אשראי 2022 התקנות החדשות

הפיקוח על הבנקים נוקט בצעדים נוספים נוכח עליה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן.

עוד באתר – מחשבון הון עצמי לקבלת משכנתא 

לנוכח המשך המגמה של העלייה במאפייני הסיכון וכחלק מהחלטה לנקוט בצעדים פיקוחיים נוספים, שלח היום המפקח על הבנקים מכתב ובו הנחיות נוספות שמטרתן לחזק את ניהול הסיכונים, את השקיפות ואת כושר הניטור אחר הסיכון בתיק.

הדרישות החדשות מהקבלנים והבנקים – המשמעות ייקור המשכנתא והדירה החדשה 

במוקד התקנות החדשות 3 דרישות חדשות שמציב בנק ישראל מהשחקנים בענף. ההנחיות מתייחסות בין היתר לתחום המורכב של מימון פרויקטים בליווי פיננסי סגור ולמימון רכישת קרקעות.

  1. דרישה להקצאת הון נוספת בגין מימון קרקעות במינוף גבוה – הבנקים יידרשו להגדיל את משקל הסיכון של הלוואות שניתנו ושיינתנו לרכישת קרקעות, בשיעור LTV העולה על 75%.
  2. חיתום וסיווג אשראי בתחום הנדל"ן הפיקוח יעביר למערכת הבנקאית דוגמאות מייצגות לתהליכי הענקת הלוואות ליזמים. תקנה זו מטרתה להמחיש ולהדגים את תהליך הניתוח של צוותי הביקורת של הפיקוח על הבנקים. בבנק המרכזי מקווים שהיא תסייע בכך לניהול הליכי החיתום והסיווג של האשראי בבנקים.
  3. הרחבת דרישות הדיווח לפיקוח על ענף הבינוי והנדל"ן – על אף קיומו של מידע שמדווח בנושא הנדל"ן, הוחלט על הרחבה והעמקה של דרישות המידע שימסרו הבנקים בדיווחיהם לפיקוח כדי לאפשר מעקב טוב יותר אחר התפתחות הסיכון לענפים אלו.

למה המשכנתא מתייקרת ? למה עולים מחירי הדיור 2022

לפי ניתוח כלכלי של בנק ישראל, בתקופה האחרונה חלה עלייה בסיכון האשראי במערכת הבנקאית לענף הבינוי והנדל"ן. בעיה זו באה לידי ביטוי, בין היתר בשינוי הפרמטרים בענף הבניה.  יש גידול המואץ של יתרות האשראי ובמאפייני הסיכון לענף ובפרט בשיעורי המימון בחלק מהתאגידים הבנקאיים. 

כמו בכלכלה הקלאסית, עוד לפני התייקרות ריבית בנק ישראל ובעקבותיה, התייקרות ריבית פריים היום, הסיכון גורם להתייקרות מחירי הדיור וגם לעליית שערי הריבית על המשכנתא. 

דירות לזוגות צעירים המחירים יעלו במהלך השנה הקרובה

זה לא סוד. מחירי הדיור בישראל משתוללים. לצעירים כבר אין התבלטות האם זה הזמן לרכוש דירה חדשה מקבלן. אלא מתי אפשר יהיה להעביר את התשלומים על מנת להדביק את קצב עליית המחירים.