מדרגות מס 2022 אקסל להורדה מחשבון תקרות מס הכנסה

מדרגות מס 2022 אקסל להורדה מחשבון תקרות מס הכנסה

חדשות מס הכנסה. מדי שנה מתעדכנות הטבלאות במערכות השכר ומיסוי לשכירים ועצמאים. רשות המיסים מעדכנת את המעסיקים והמייצגים באמצעות מסמך שנתי הנקרא לוח ניכויים משכר. בכתבה זו מדרגות מס 2022 אקסל להורדה מחשבון תקרות מס הכנסה. 

מדרגות מס 2022 אקסל

מדרגות מס 2022 אקסל

כמה שווה נקודת זיכוי 2022

כל אדם בישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי לכל הפחות. כל נקודה שווה בשנת 2022 233 שח. לאחר שמערכת השכר מחשבת את סכום המס לתשלום היא מפחיתה ממנו את שווי נקודות הזיכוי. בפקודת המס מוגדרים מצבים אישיים המקנים נקודות נוספות בגין מצב אישי, מספר ילדים וגילם. כל למשל,  אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס זכאית ל-6.75 נקודות זיכוי. 

מימוש נקודות זיכוי אינו מתנגש עם הזכות לקבלת מענק עבודה מס הכנסה שלילי. 

עוד באתר – איך מצטרפים לבנק הדיגיטלי 

טבלת אקסל למדרגות מס לשכירים ועצמאים 2022 

כעת אציג לכם את תקרות המס לפי שכר או הכנסה. חשוב לזכור שמסכום המס המצטבר, טרם התשלום, יש לקזז את שווי נקודת זיכוי. כאן המקום להסביר את המשפט שבשכר נמוך לא משלמים מס. זה לא בגלל שיש פטור. פשוט נקודות הזיכוי. אם ניקח לדוגמא  רווקה נשואה ללא ילדים אלמנה/גרושה המשתכרת 6450 שח לחודש ברוטו היא חייבת במס של 645 שח. אולם היא זכאית ל 2.75 נקודות זיכוי ממס. המשמעות היא שמהסכום שאמור לעבור למס הכנסה, יש לקזז 640 שח. זאת אומרת שסכום המס שהיא צריכה לשלם יתאפס. 

משכר  עד שכר  אחוז מס  למדרגה מצטבר 
0 6450 10% 645 645
6451 9240 14% 390.46 1035.46
9241 14840 20% 1119.8 2155.26
14841 20260 31% 1679.89 3835.15
20621 42910 35% 7801.15 11636.3
מכל שקל נוסף  47%    

הערה : הטבת מס למשפחות צעירות עובדות התכנית הכלכלית של בנט 2022. משפחות עובדות שמשלמות מסים ייהנו מנקודת זיכוי נוספת לכל אחד מבני הזוג בשנת 2022, עבור כל ילד בגילאי 6-12. שווי ההטבה במשפחה שבה שני בני הזוג עובדים, מגיע עד ל-5,352 שקל בשנה לכל ילד. מההטבה צפויים ליהנות כ- 530 אלף הורים משלמי מסים.

תקרות מס הכנסה לשנת המס 2022 בנוסף למדרגות מס 

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) 8900 שח לשנה
2022 הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1) 12600 שח לשנה
סכום החיסכון המזערי – סעיף 45(א)(ד)  173 שח לחודש
סעיף 45א (ה) 173 לחודש
סעיף 45א (ה) 17800 שח לחודש
תקרת הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א) (3) 8900 שח
הכנסה נוספת – סעיף 47(א) (5 ) 22500 שח לחודש לחודש
תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א) 8660 שח לחודש
פטור מקצבה לפי סעיף 9א- 52% בין השנים 2024-2020  4503 שח

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים 2022

בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)2  12430 לשנה
שכר מינימום לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 5300 שקל לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות 2022

תקרת הפרשה לקרן השתלמות 2022

פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה) 15712 שח לחודש 
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 270,000 לשנת 2022
הפקדה מוטבת – סעיף 9(16)(א) + 9(16)(ב) לפקודה 18960 לשנה

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל 2022

שכר הממוצע במשק 10551 לשנת המס 2022
עמית מוטב- 16%  מהשכר הממוצע במשק 1688 שקל
לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה)(3)(1) 26378
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3()א1 ) 34900 לשנת המס 2022
תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) 2908  לחודש

חוק הפיקוח על קופות גמל

סכום צבירה מזערי 35718 לתקופת הצבירה
סכום קצבה מזערי 4606 לחודש