נתוני אשראי בבנק: תיקוני החקיקה יסייעו ללקוחות

נתוני אשראי בבנק: תיקוני החקיקה יסייעו ללקוחות

הנתונים שלנו הנובעים מחשבון הבנק ומתארים אותנו כצרכני אשראי, הם לא רק רגישים וסודיים, לא גם חרצי גורל כלכלי. בהודעה של בנק ישראל נמסר על שורת תיקונים בתקנות נתוני אשראי המקלים על הלקוחות ומשפרים את הייעוץ הניתן ואושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת. בנק ישראל בשיתוף עם משרד המשפטים הובילו מהלך לקידום תיקונים שונים בתקנות נתוני אשראי תשע"ח-2017. 

נתוני אשראי בבנקנתוני אשראי בבנק

נתוני אשראי בבנק

מטרת התיקונים הייתה אימוץ ראייה של טובת הלקוח במגוון היבטים, והעיקריים שבהם:

  • קיצור התקופה שבמהלכה התראה בגין חזרה של שיק מסיבה של 'אין כיסוי מספיק' ( אכ"מ ) תיחשב כמידע שלילי לצורך חיווי אשראי,
  • קידום נושאים שיאפשרו שיפור במתן שירותי הייעוץ הפיננסי ללקוחות
  • מתן גמישות להתאמת נוסח כתב ההסכמה של הלקוח לפלטפורמות השונות ובשפה צרכנית בהירה.

התקנות אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת

חלק מן התיקונים ייכנסו לתוקף בתוך שישה חודשים מיום פרסום התקנות ברשומות על מנת לאפשר זמן היערכות.

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, רו"ח אייל חדד אמר : "על רקע הניסיון הנצבר מאז הקמת מערכת נתוני אשראי, לאור הצרכים שעלו מהטיפול בפניות הציבור ומתוך ראיית טובת הלקוחות, קידמנו תיקונים אלו בתקנות נתוני אשראי. לשינויים אלו חשיבות רבה בפרט בתקופה זו".

להלן פירוט עיקרי השינויים בתקנות האשראי:

  1. קיצור משך הזמן לשנה אחת בלבד במסגרתו מוצגת התראה בעת קבלת חיווי אשראי בגין 5 שיקים שסורבו (במקום 3 שנים).
  2. ניסוח כתב ההסכמה, שעליו נדרש הלקוח לחתום בפני נותן האשראי כדי שיקבל את דוח האשראי של הלקוח, ינוסח באופן ברור, בשפה הנוחה ללקוח ויהיה נגיש לו.
  3. נוסף דיווח למערכת נתוני אשראי בדבר 'מתן צו מניעה לתחילת ההגבלה' (לפי סעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי).
  4. · ללקוח תינתן הזכות לאפשר למיופה כוח בתמורה המייעץ לו לשמור את הנתונים שלו גם לתקופה מתמשכת, וכדי שיוכל לקבל שירותי ייעוץ איכותיים ומתמשכים.

​​​אתר הבנקאות הישראלי 2021 מידע חדשות בנק ישראל וכלכלה