פתיחת סניפי בנקים משבר הקורונה הנחיות בנק ישראל

פתיחת סניפי בנקים משבר הקורונה הנחיות בנק ישראל

בנק ישראל מפקח מקרוב על יציבות הבנקים ועל פעילותם מול הלקוחות בימים המאתגרים שאנו עוברים. בהנחיות חדשות שפרסם בנק ישראל הוא מנחה את הבנקים בנוגע למדיניות פתיחת סניפי בנקים משבר הקורונה הנחיות בנק ישראל

50% מהסניפים יהיו פתוחים לקהל

במכתב ששלחה חדוה בר , המפקחת על הבנקים נמסרו ההנחיות על היקף הפעילות המתבקש מהבנקים , על אף שהמשבר רחוק מסיומו. 

לנוכח החלטות הממשלה על הקלות נוספות במגבלות הפעילות, מנחה המפקחת על העדכונים הבאים. בכפוף להתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות ולאישור הנגיד, כדלקמן:
1 .שיעור הסניפים שיהיו פתוחים לקהל לא יפחת מ- 50% מהמספר הכולל של סניפי התאגיד הבנקאי סניפי קהל  יש לוודא פיזור גיאוגרפי נאות של סניפי הקהל.
2 .סניפי הקהל יתנו את כלל השירותים שניתנו ערב קביעתי בדבר חשש ממשי לפגיעה בבריאות הציבור.

עוד כותבת המפקחת על הבנקים – כידוע, אירוע נגיף הקורונה טרם הגיע לסיומו המיוחל, וכפועל יוצא המערכת הבנקאית ממשיכה לנהל את סיכוני ההמשכיות העסקית הנובעים מהאירוע. במסגרת זו, אבקש כי תמשיכו ותפעלו גם לנקיטת הצעדים הנדרשים להבטיח שמירה על ציבור הלקוחות והעובדים. הנחיות אלו ייכנסו לתוקף, בכפוף כאמור להתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות ולאישור הנגיד, ביום שני ה- 4 למאי 2020.

המצב יאיץ את כניסת הבנקאות הדיגיטלית לחיינו  ?  

ככל שאני חושב על כך יותר אין לי ספק שהמשבר הנוכחי והצורך בריחוק חברתי יביאו לחדירת הבנקאות הדיגטלית. האם משהו יכול לדמיין את עצמו ללא ביצעו פעולות באמצעות חשבון בנק באינטרנט או אפליקציית תשלומים בחודשיים האחרונים ?  שלא לדבר הפקדת שיקים באינטרנט מבלי צורך להגיע לסניף, העברת תשלומים לספקים באינטרנט ועוד. 

חשבונות בנק רדומים חיסכון וחשבון מניות 

בימים אלו שכאשר יש בישראל מאות אלפי מובטלים ישנו מקור כספי חשוב שלבדוק. ייתכן ויש לכם כסף אבוד בבנקים אם מתוקף כספי ירושה או מתקוף חיסכון שנפתח לכם בעבר וכעת הודות להר הבנקים החדש ניתן למצוא אותו לדרוש את כספי הפיקדון. הר הבנקים מאפשר חיפוש כספים אבודים ורדומים בבנקים חברות ביטוח חיסכון פנסיוני קרנות השתלמות קופות גמל.