ריבית פריים מעודכנת יולי 2019

ריבית פריים מעודכנת יולי 2019

בנק ישראל הודיע היום כי לא ישנה את אחוז הריבית במשק. לפיכך ריבית פריים נשארה ללא שינוי יחד עם ריבית בנק ישראל. חגיגת הכסף הזול נמשכת. 

ריבית בנק ישראל מעודכנת עד 28/08/2019   0.25% לשנה 

ריבית פריים מעודכנת עד 28/08/2019  1.75% לשנה  

 
ריבית בנק ישראל 2019 מעודכן

ריבית בנק ישראל 2019 מעודכן

שיקולי בנק ישראל לקביעת הריבית במשק 

בנק ישראל מנמק את ההחלטה בסביבת האינפלציה נמצאת מעל הגבול התחתון של יעד האינפלציה השנתי והעליות הקלות במדד המחירים לצרכן שהחלו בשנת 2019 . 

המשק נמצא בתעסוקה מלאה ומדדים חשובים בכלכלה הישראלית שהחלו לעלות כלפי מעלה .

אינפלציה 10 חודשים אחרונים  1.5% המסקנה האינפלציה החלה להרים לראש .  

התחזקות השקל מול שערי מטבע חוץ בשנה אחרונה השקל התחזק במונחי שער החליפין האפקטיבי בכ-4.3% אך מאז החלטת הריבית האחרונה גלה יציבות ולא המשיך להתחזק . 

צמיחת המשק הישראלי  – על אף הגירעון בהוצאות הממשלה המשק צומח בסביבת הקצב הפוטנציאלי. ההתמתנות בקצב הגידול של הצריכה הפרטית נראית עקבית עם מיצוי תהליך ההתרחבות בשוק העבודה. 
סיכונים עקב שינויים בכלכלה העולמית – סיכונים הנשקפים לכלכלה העולמית מוסיפים להיות משמעותיים והתחזיות לסחר העולמי ולצמיחה של מרבית הגושים התעדכנו כלפי מטה. הצפי בשווקים הפיננסיים העולמיים הוא שהבנקים המרכזיים העיקריים יחדשו את תהליך ההרחבה המוניטרית.

ריבית פריים מעודכנת יולי 2019 שערי ריבית בנק ישראל ומחשבון ריבית פריים מעודכנים עד מועד החלטה הבא 28/08/2019 השפעה על הלוואות ומשכנתאות בעקבות ההחלטה