בנק ישראל ריבית פריים 0.25% ללא שינוי

בנק ישראל ריבית פריים 0.25% ללא שינוי

בהודעה לעיתונות ובהחלטת ריבית ראשונה עם נגיד בנק ישראל החדש השאיר בנק ישראל את הריבית במשק ללא שינוי לחודש פברואר 2019 . בנק ישראל ריבית פריים 0.25% ללא שינוי 

בנק ישראל ריבית פריים 0.25% ללא שינוי שערי ריבית און ליין של בנק ישראל לשנת 2019 כולל החלטות ריבית ומועדים בהם הריבית במשק צפויה לעלות אתר הבנקאות הישראלי

אין שינוי בריבית בנק ישראל אבל ….

השאלה היא כמה זמן יוכל עוד בנק ישראל לעמוד על הגדר עם ריבית כמעט אפסית ?  תלוי בתוצאות הבחירות והאינפלציה במשק ככל שזו תרים את הראש . 

סביבת האינפלציה 2019 

נותרה בקרבת הגבול התחתון של טווח היעד; לאחר שהאינפלציה השנתית ירדה בדצמבר אל מתחת לטווח היעד, היא שבה בינואר אל מעל לגבול התחתון, ובחודשים הקרובים היא צפויה לנוע בקרבתו. הציפיות והתחזיות לשנה מהמקורות השונים נעות סביב הגבול התחתון של היעד, בעוד הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים עלו מעט לכיוון מרכז היעד.

הלוואות עד 5000 שקל

הלוואות עד 5000 שקל כתבה מיוחדת באתר 

צמחית המשק לשנת 2018 

ברבעון הרביעי של 2018 שב המשק לצמוח בקצב שתואם את הקצב ארוך הטווח, לאחר האטה ברבעונים השני והשלישי של 2018. הצמיחה הובלה על ידי הצריכה הפרטית, בעוד ההשקעה בבנייה למגורים ממשיכה להתכווץ מזה מספר רבעונים ביצוא הסחורות נמשך הקיפאון. בחודשים האחרונים שיעור האבטלה עלה קלות ושיעור המשרות הפנויות ירד, אך שוק העבודה נותר הדוק ותומך בהערכה שהמשק מצוי בסביבת תעסוקה מלאה. בפרט, השכר ממשיך לעלות בהובלת המגזר העסקי ובכל הענפים.

המצב במקרו כלכלי בעולם  

תמונת המקרו של הכלכלה העולמית ממשיכה להצביע על ירידה בקצב הצמיחה ובאינפלציה. הסיכונים העיקריים הם ההאטה באירופה, החרפה ב"מלחמת הסחר" והברקזיט. קרן המטבע עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיות הצמיחה למרבית הגושים ובעיקר לאירופה. בשווקי המניות נרשמה התאוששות והמדדים עלו על רקע הצפי לכך שלעת עתה ייעצר תהליך הצמצום המוניטרי הגלובלי, ואופטימיות מחודשת לגבי המו"מ בין ארה"ב וסין אודות הסכמי הסחר.

התחזקות השקל לעומת הדולר 

מאז החלטת הריבית האחרונה השקל התחזק בכ-2% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי. אם יימשך הייסוף הוא עלול לעכב את עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד. מחשבון שערי מטבע חוץ בנק ישראל