בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון אתר הבנקים

בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון

בנק מסד מפעיל ברמת סניף בנק ברחוב  ביאליק לצד מיקום הנהלת בנק ברמת גן . בכתבה זו כתובות טלפונים וסקירת ניהול חשבון באינטרנט של בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון אתר הבנקים. חדשות בנקאות וכלכלה 2023, ריבית פריים בנק ישראל היום. 

בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון

כיום ניתן ל נהל חשבון בנק באמצעות אתר האינטרנט של בנק מסד או באמצעות אפליקציה. היתרון בזמינות המידע וההוזלה בעמלות בנקים און ליין בעולם הדיגיטלי הם הבונוס . ניהול חשבון בנק באינטרנט בנק מסד ניתן להיכנס ישירות מאתר בנק מסד לרבות בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון ללא קשר למיקום הסניף. 

היכולת לנהל ולעקוב אחר חשבון בנק ביום יום מאפשרת לצרכן בישראל התנהלות פיננסית אחראית , מעקב אחר מצבו הכלכלי השוטף , הפניית משאבים לחיסכון ומעקב אחרי חובות ותשלומים עתידיים. 

בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון אתר הבנקים

בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון אתר הבנקים

 בנק מסד רמת גן כניסה לחשבון

מספר בנק 46 בנק מסד בע"מ סניף 507 – רמת גן רחוב  ביאליק 10 ,רמת גן, 5245105 ,טלפון בנק מסד רמת גן  03-6799200  פקס : 03-7170507

בנק מסד דוחות כספיים

בנק מסד שייך לקבוצת הבנק הבינלאומי . עיקר הפעילות של מסד מרוכזת  באוכלוסיית המורים, עובדי הוראה ובני משפחותיהם.
הפעילות הבנקאית של בנק מסד מתרכזת בעיקר בתיווך פיננסי בין מפקידים ללווים, העומד ביסודה של הבנקאות
המסחרית. ההכנסות מתיווך פיננסי מקבלות ביטוין בהכנסות ריבית, נטו ומהוות את מקור הרווח העיקרי של הבנק, וכן
בשירותים פיננסיים ובנקאיים מניבי עמלות במגוון רחב של פעילויות.

בנק מסד מפעיל 15 סניפים ו-7 שלוחות והוא מספק מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו.

הדוחות הכספיים של הבנקים מספקים לנו הצצה לפעילות הבנקים בישראל וטומנים בחובם מידע צופה פני עתיד שחשוב לכל לקוח פיננסי ולכל אזרח במדינת ישראל. הבנק כפוף לפיקוח בנק ישראל כמו יתר הבנקים בישראל

בנק מסד נסח חברה 

שם התאגיד בנק מסד בע"מ  מספר תאגיד 510762263  סוג חברה ישראלית חברה פרטית
כתובת התאגיד רמת גן דרך אבא הלל 12 מטרת התאגיד לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
סוג מוגבלות מוגבלת תאריך הרישום 14/07/1977 דו"ח שנתי 2018 סטטוס משפטי של התאגיד פעילה

לכניסה לחשבון בבנק מסד