ריבית פריים מעודכנת יולי אוגוסט 2018

ריבית פריים 2018 בנק ישראל ריבית פריים מעודכנת עד 08/10/2018

שערי ריבית פריים מעודכנים עם תאריכי תוקף. ריבית פריים 2018 בנק ישראל עדכון יומי של שערי ריביות באתר הבנקאות הישראלי . חישובי ריבית , בדיקת הלוואות מימון , ריבית פריים 2018 מעודכן מעודכנת עד 08/10/2018

ריבית בנק ישראל = 0.1%
ריבית פריים מעודכנת להיום =1.6%

ריבית פריים מעודכנת יולי אוגוסט 2018

לא חשבנו אחרת ! בנק ישראל החליט להשאיר את ריבית פריים מעודכנת יולי אוגוסט 2018 ללא שינוי עד סוף הקיץ והעדכון הבא אם יהיה יתפרסם לקראת ראש השנה. 

ריבית פריים מעודכנת יולי אוגוסט 2018 שערי ריבית 

  1. ריבית בנק ישראל נשארה ללא שינוי עומדת על 0.1% מהריביות הנמוכות בעולם 
  2. ריבית פריים המשמשת לחישוב הלוואות ומשכנתאות  נשארה ללא שינוי והיא 1.6% לשנה 

נימוקי בנק ישראל להחלטת הריבית יולי 2018 

האינפלציה מתעוררת הריבית נשארת ללא שינוי

סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בהדרגה, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ומתקרבת לתחום יעד יציבות המחירים. האינפלציה ב-12 החודשים שהסתיימו במאי עמדה על 0.5 אחוז, והאינפלציה לפי המדדים המנוכים עדיין נמוכה מהיעד. בציפיות והתחזיות לאינפלציה מהמקורות השונים חלה עלייה מאז החלטת הריבית האחרונה, והן מצויות סמוך לגבול התחתון של היעד או מעט מעליו.

נתוני צמחיה בכלכלה העולמית

הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להיות חיוביים, אם כי נראה שהצמיחה העולמית מאבדת מעוצמתה. בשבועות האחרונים שב והתגבר הסיכון להחרפת "מלחמת סחר". האינפלציה בארה"ב ממשיכה להתבסס סביב היעד, וה-Fed ממשיך להעלות את הריבית, בשעה שבשאר המשקים המפותחים האינפלציה עולה בהדרגה, והמדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.

השפעת שער החליפין על ריבית בנק ישראל וריבית פריים 

מה עוד שומר על ריבית פריים מעודכנת ללא שינוי  ? שער החליפין של שערי מטבע חוץ .

שער החליפין האפקטיבי שומר על יציבות יחסית; מאז החלטת הריבית האחרונה נרשם פיחות של כאחוז, לאחר ייסוף בשבועות שקדמו לה.

מחירי הדיור בנק ישראל מיישר קו עם האוצר 

מחירי הדירות ירדו ב-2.4% מאז הגיעו לרמת השיא באוגוסט, בעוד שחלה האצה מסויימת בשכר הדירה. ניכרת האטה משמעותית במספר התחלות הבנייה ובהשקעה בבנייה למגורים.

 

 

[siteorigin_widget class="WP_Nav_Menu_Widget"][/siteorigin_widget]