בנקאות דיגיטלית בישראל

סקירת הבנקאות הדיגטלית בישראל
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר 09/11/2017 

כיום הבנקים בישראל מקיימים תחרות עיקשת על כיסוי של הלקוח באמצעות שכלול בנקאות דיגיטלית. השיא הנוכחי הוא השקת פפר בנק של בנק לאומי שכולו בנק דיגטלי ללא סניפים המאפשר לבצע פעולות בנקאיות וניהול חשבון בנק בצורה פשוטה באמצעות אפליקציה בנקאית מתקדמת ויש האומרים בין המתקדמים בעולם. המפקחת על הבנקים חדוה בר נשאה דברים וסקרה היתר להטמעת הבנקאות הדיגיטלית.

להלן עיקרי דברי המפקחת על הבנקים בנושא בנקאות דיגיטלית :

  1. עולם הבנקאות בארץ משתנה הן מצד הצרכן החדש שרוצה לצרוך הכל בנוחות ומרחוק, והן מצד המהפכה הטכנולוגית.
  2. הבנקאות הישירה מאפשרת לשפר את השירות הניתן ללקוחות, לחסוך זמן רב, להוזיל עלויות ולשלוט במצב הפיננסי ביתר קלות.
  3. הפיקוח על הבנקים ומערכת הבנקאות פיתחו כלים רבים לסייע לאזרחים הוותיקים להסתגל לשינויים בעולם הבנקאות ואני מזמינה את האזרחים הוותיקים להשתמש בכלים אלו. 
  4. הפיקוח על הבנקים קשוב ופועל לסייע ללקוחות ותיקים להסתגל לשינוי, במגוון כלים חדשים, ופונה לאזרחים הוותיקים בבקשה לעשות מאמץ להסתגל לעולם החדש.
  5. המפקחת על הבנקים, לשעבר בכירה בבנק לאומי  ( סגנית ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי ,כמנהלת הסיכונים של החטיבה לאחר מכן מנהלת הסיכונים הראשית (CRO), ראש החטיבה לניהול סיכונים וסמנכ"לית בנק לאומי כך שהיא מכירה גם היטב את הסכון שבטכנולוגיה החדשה לעולם הבנקאות )ציינה בדבריה, כי הבנקאות הישירה מאפשרת לבצע פעולות מרחוק בלי להגיע לסניף, לחסוך זמן רב ולשלוט במצב הפיננסי ביתר קלות. המפקחת ציינה מספר דוגמאות לשירותים שהתווספו בשנתיים האחרונות ואשר מעידות על שיפור ונוחות השירות: הפקדת צ'קים בסלולר, פיתוח אפליקציות תשלומים, הצטרפות מקוונת לתכניות חיסכון ועוד.

אזרחים ותיקים ובנקאות דיגטלית בישראל

במהלך ההרצאה הציגה המפקחת את מגוון הכלים שפותחו על ידי הפיקוח על הבנקים ועל ידי המערכת הבנקאית לסייע לאזרחים הוותיקים להסתגל לעולם החדש, והדרישות של הפיקוח על הבנקים אשר מהוות במקרים מסוימים תנאי סף לסגירת סניפים, כגון: הגעת סניפים ניידים לבתי אבות, הצבת דיילים לסיוע בסניפים, השקעה בחינוך דיגיטלי של הלקוחות, מתן עדיפות לקשישים במוקד טלפוני של הבנקים בישראל, הצטרפות אוטומטית למסלול עמלות מוזל לאזרחים ותיקים, הוספת שירותים במכשירים האוטומטיים, איתור חשבונות אבודים בקלות – "הר הכסף 2" 

המפקחת עודדה את האזרחים הוותיקים לעשות מאמץ להסתגל לעולם החדש, בין היתר על ידי סיוע בדיילים הנמצאים בסניפים ללימוד השימוש במכשיר האוטומטי, השתתפות בהדרכה אישית או קבוצתית שמציע הבנק לשימוש באמצעים ישירים, אפליקציות של בנקים בישראל, שימוש במוקדים הטלפוניים- בהם ניתן לקבל שירות מלא על-ידי בנקאי ועוד.

בסוף הסמינר התקיים דיון ער, בו העלו המשתתפים את האתגרים בהם הם נתקלים ודרכי ההתמודדות שלהם, לצד ההבנה כי לא ניתן לעצור את הקדמה הטכנולוגית ואת הקשר בין הלקוחות לאתרי האינטרנט של הבנקים או אפליקציה בנקאית . המפקחת ציינה, כי היא מבינה את החשש הטבעי מהשינוי ויחד עם זאת, ההסתגלות היא ברת ביצוע והדגישה כי האזרחים הוותיקים לא לבד והפיקוח על הבנקים ימשיך וילווה אותם בתהליך ההסתגלות