הריבית לחודש פברואר 2017 ללא שינוי ברמה של 0.1%

ריבית פריים ללא שינוי

הריבית לחודש פברואר 2017 ללא שינוי ברמה של 0.1%

הגורמים העיקריים להחלטה של בנק ישראל

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. הוועדה המוניטרית ממשיכה להעריך שלאור סביבת האינפלציה, ההתפתחויות בכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב.

v מדד דצמבר נותר ללא שינוי, כצפוי. האינפלציה ב-2016 הייתה שלילית, אך היא נמצאת במגמת עליה; ההשפעה הישירה של הפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות מתפוגגת, ובהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים מחירי האנרגיה נותרו ללא שינוי. האינפלציה הנמוכה משקפת, לצד השפעת הייסוף, כנראה גם שינוי מבני והתגברות של התחרות במשק. הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים מצויות מתחת ליעד, בעוד שהציפיות משוק ההון לטווחים הארוכים נותרו מעוגנות בקרבת מרכז היעד.
v תמונת הפעילות הריאלית מוסיפה להיות חיובית: המדד המשולב עלה בדצמבר ב-0.45%, ומאזן הנטו של סקר החברות לרבעון הרביעי מצביע על צמיחה גבוהה של התוצר העסקי. מנתוני סחר החוץ עולה התאוששות של היצוא התעשייתי, לאחר ירידה מתמשכת מאז 2014. התמונה בשוק העבודה ממשיכה להיות חיובית מאוד, ובשנה האחרונה הוביל המגזר העסקי את הגידול בתעסוקה ובשכר.
v המשק העולמי ממשיך לצמוח בקצב מתון; קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזית הצמיחה למשקים המפותחים ולסין, וצופה התאוששות בסחר העולמי בשנתיים הקרובות. עם זאת, ההתפתחויות הפוליטיות בחלק מהמדינות המפותחות עשויות להעיב על צמיחת הסחר. בארה"ב נמשך השיפור בפעילות, האינפלציה מתקרבת ליעד, וההערכות בשווקים הן לכך שהריבית תעלה פעמיים במהלך 2017. עם זאת שוררת אי ודאות לגבי המדיניות הכלכלית הצפויה; באירופה ההתאוששות פחות מבוססת, נמשכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ואי הודאות הפוליטית נותרה גבוהה.
v מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-25/12/16, ועד ל-20/1/17, התחזק השקל מול הדולר ב-0.2%. בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי נרשם פיחות של 0.3%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף אפקטיבי של 6.2%, על רקע ייסוף של 6.7% מול האירו. רמתו של שער החליפין האפקטיבי ממשיכה להקשות על התפתחות יצוא הסחורות.

v מחירי הדירות ממשיכים לעלות בקצב גבוה, למרות שמלאי הדירות הלא מכורות מצוי ברמה גבוהה, וחלה ירידה בקצב החודשי של המשכנתאות, תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות.

הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים, אך עליית השכר ועלייה באינפלציה בעולם, צפויים לתמוך בחזרת האינפלציה אל תוך היעד. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.

סיכום הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש פברואר 2017 יפורסמו ב-6/2/2017.

החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני ה-27/2/2017, בשעה 16:00.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *