השוואת עמלות על ביצוע פעולות בניירות ערך

בנק ישראל עושה צעד נוסף בדרך ליצירת שקיפות בעמלות שהבנקים גובים מהציבור. בחוזר שפורסם היום על יד בנק ישראל הורה המפקח על הבנקים השוואה בדבר שיעורי העמלות ששילמו לקוחות שמחזיקים פיקדונות בשווי דומה לשווי הפיקדון שמחזיק הלקוח.

מה שיעורי העמלות שגובה הבנק יתיר הלקוחות שלו …..זאת הלקוח לא יידע לעולם.  

בחוזר מאשר בנק ישראל את מה שכבר היה ידוע מזמן בתחום ניירות הערך ישנו פער גדול ה בין עמלה התעריפית לבין העמלה שנגבית בפועל מה שמקשה על יכולת ההשוואה של הלקוח. בבנק ישראל מקווים שהמידע שיספק הבנק בקשר לעלות השירות יעודד את התחרות שאיננה קיימת בתחום השירותים הבנקאיים בישראל. 

דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "מטרתו של צעד זה, אשר מהווה יישום נוסף של המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, היא להגביר את השקיפות של התאגידים הבנקאיים כלפי לקוחותיהם. שקיפות מחירים זו עשויה אף היא לתרום להגברת התחרות ולשפר את כוח המיקוח של הלקוחות, בעיקר משקי הבית והעסקים הקטנים, כלפי התאגידים הבנקאיים בתחום פעילות זה".

 

  • על מנת לעודד תחרות יחוייבו הבנקים גם בביצוע שירות צעדים נוספת : 
  • המידע ההשוואתי שיימסר ללקוח יתפרסם גם באתר האינטרנט של הבנק
  • אופן הצגת הנתונים יהיה אחיד
  • המידע יתבסס על  נתונים שהתקבלו במהלך תקופה של ששה חודשים (ינואר – יוני, יולי – דצמבר),
  • הבנק יעדכן את הנתונים בתוך 30 ימים מסוף כל תקופה.

ההוראה, אשר תחול על יחידים ועסקים קטנים, תיכנס לתוקף ב- 1 בינואר 2015, כאשר ההצגה הראשונה של המידע ללקוח ופרסומו באתר האינטרנט, תתבסס על נתונים שהתקבלו במהלך החודשים יולי – דצמבר 2014.

קישור לחזור באתר בנק ישראל – גילוי עלות שירותים בניירות ערך

 

 

 

  הסדרי חוב | בדיקת חשבונות בנק לעסקים | השוואת עמלות בנקים | בדיקת פנסיה 

תכנון הוצאות | תכנון פיננסי וכלכלת המשפחה | אתר מאמרים

 משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | החזרי מס לשכירים | תכנון פנסיוני