השוואה בין תוכנית חיסכון לקרן כספית

קרנות הנאמנות הכספיות מהוות בשנים האחרונות תחליף לפיקדונות בנקאיים. חוסכים המעוניינים להפקיד את כספם במכשיר המגלם סיכון מינימלי ונזילות פונים לקרנות הכספיות . בקרנות ניתן לגוון את ההשקעה ניירות ערך וליהנות מעליות בשוק או לספוג הפסדים במקרה של ירידות. הקרנות הכספיות מאפשרות השקעה בשקלים או במטבע חוץ , בקרנות פטורות ממס או חייבות מס שהבחירה בניהן תלויה בשיעור האינפלציה במשק.

השוואה בין תוכנית חיסכון בבנק להפקדה בקרן כספית

נושא השוואה

קרנות כספיות

פיקדון בנקאי

מגבלת סכום

אין הגבלה על סכום ההפקדה לקרן נאמנות כספית.

המפקיד יקבל את אותם תנאים בעבור כל פיקדון , למעט מבצעים נקודתיים

אין

זכאות לתנאים מועדפים מותנית בגובה הפיקדון

כמה ריבית מקבלים

לפי הישגי מנהל ההשקעות

ריבית ידועה מראש

בחלק מהמקרים ישנן 2 אופציות עם תנאי איזו ריבית תשולם בהתאם לאינפלציה או לפריים

נזילות

נזיל בכל עת בשעות המסחר בבורסה

נזיל תמיד אולם שבירת החיסכון לפני תום המועד המקורי תגרור קנס על הריבית

סיכון

מינימלי

בקרנות הכספיות המשקיעות במטבע חוץ ישנה חשיפה לתנודת המטבעות

חסר סיכון

הבנק ישלם את הריבית שהבטיח ללא קשר לעליות או ירידות בבורסה

דמי ניהול ועמלות

דמי ניהול מגיעים עד ל 0.85% בחלק מהקרנות

המשמעות היא שה 1% הראשון של התשואה עובר לידי מנהל הקרן

אין

הגנה מפני האינפלציה

אין הבטחת הגנה

הקרן משקיעה במכשירים סולידיים כגון מקמ , פיקדונות בבנק , אגח בדירוג AA ומזומנים

אין

במו"מ על הפקדה גבוהה עם התחייבות לזמן ארוך ניתן לקבל הצמדה למדד

מיסוי

קיים מיסוי על רווחי הון בהתאם למעמד הקרן – פטורה או חייבת

הבחירה בין קרן נאמנות חייבת או פטורה תלויה באינפלציה

אין

מי משווק לנו את התוכנית

בתי השקעות

בנקים

סכום החיסכון בתום התקופה

תלוי בהישגי הקרן

ידוע מראש