bank yahav כניסה לחשבון

bank yahav כניסה לחשבון

אתם גולשים באתר הבנקאות של ישראל bankim.info

כניסה לחשבון בנק באינטרנט של בנק יהב . כל הפרטים על ניהול חשבון באינטרנט , טיפים לחיסכון בעמלות bank yahav כניסה לחשבון. כמו יתר הבנקים בישראל ותעשיית הפיננסים בעולם גם בנק יהב מאפשר ניהול חשבון באינטרנט באמצעות אתר ייעודי ללקוחות הבנק בו ניתן לבצע מגוון פעולות בחשבון הבנק. בנוסף לכניסה לחשבון בנק יהב באינטרנט קיים שירות בנק יהב בסלולר

bank yahav כניסה לחשבון

bank yahav כניסה לחשבון צילום מסך https://www.bank-yahav.co.il/Entrance.aspx

bank yahav כניסה לחשבון הבנק באינטרנט 

על מנת להיכנס לחשבון בנק יהב באינטרנט יש לבצע רישום מול הבנק. לאחר הרישום בכל כניסה לחשבון הבנק יש להקיש 3 ערכים לשדות הרלוונטיים :  שם משתמש , תעודת זהות של בעל החשבון וסיסמא. באמצעות אתר בנק יהב ניתן לבצע את הפעולות הבאות :

  1. מעקב אחר פעולות בחשבון, הוצאות והכנסות
  2. מעקב ובקרה של חיובים בכרטיסי אשראי
  3. באמצעות יהב באינטרנט ניתן לחסוך בעלויות ניהול חשבון
  4. נגישות אל חשבון בנק יהב ( יהב באינטרנט ) בכל זמן ומכל מקום.

לכניסה לחשבון בנק יהב לחצו כאן  יהב באינטרנט 

מספר בנק של בנק יהב לעובדי המדינה 04

בנקאות דיגיטלית בעולם

לאחרונה פרסמה אבוקה (1) את המחקר השנתי שלה, אשר בוחן את היכולת של הבנקים להגדיל את מספר הלקוחות באמצעות ערוצים דיגיטליים. על פי המחקר, הבנקים הגדילו לאחרונה את השקעותיהם של זמן וכסף ביוזמות שיווק דיגיטליות וזכו להצלחה במסעות קידום.

bank yahav כניסה לחשבון

מה אנו כלקוחות הבנק אמורים להבין מזה ? שלשם עולם הבנקאות , עולם ניהול הכסף האישי שלנו ולכן על מנת לעמוד בצורה נכונה מול ניהול הכסף האישי ביום יום ובטווח הארוך עלינו כצרכנים פיננסיים :

  1. להכיר היטב את הכלים הדיגיטליים בתחום הבנקאות
  2. להעמיק את השימוש באתר האינטרנט של הבנק או באפליקציה של הבנק
  3. להכיר מקרוב כלים דיגיטליים לניהול חשבון בנק

בנק יהב 2019 ניהול חשבון באינטרנט 

הבנק הוא חלק מקבוצת מזרחי טפחות והציג שיפור ניכר בתוצאות הכלכליות בתחילת 2019 .  36 מליון שקלים היה הרווח ברבעון הראשון של בנק יהב הודות לשיפורים במדדי הביצוע . הבנק אמור לחזור לחלק דיבידנדים במידה והמגמת הרווחיות תימשך.

סניף בנק או שירות אישי באפליקציה ובאתר הבנק 

במחקר נוסף שפורסם בנושא בנקאות דיגיטלית בעידן החדש (2) נראה שלקוחות הבנקים רוצים להשאיר לעצמם את חופש הבחירה. לקוחות כל הבנקים מעדיפים לקבל חלופות שונות על מתי, איפה וכיצד לטפל בענייניהם הכספיים מה שעדיין משאיר את השילוב בין השימוש באתר הבנק ואפליקציה של הבנק לאפשרות להתייע.ץ ולבצע פעולות מורכבות באמצעות סניף בנק כרלוונטי מבחינה צרכנית גם בעידן הדיגטלי.

תחומי פעילות עיקריים בנק יהב 

על פי דוח הדירקטוריון בנק יהב תחומי פעילותו העיקריים של הבנק הם:

פעילות קמעונאית, הכוללת קבלת כספי מפקידים ומתן אשראי ללווים.
שירותים פיננסים ובנקאיים מניבי עמלות במגוון רחב של פעילויות בתחומי ניירות ערך, כרטיסי אשראי,
מטבע חוץ וכיו"ב.
ניהול הנכסים וההתחייבויות וניהול תיק הנוסטרו.
מתן אשראי מפיקדונות מיועדים לעובדי המדינה ואחרים.

(1) https://www.scnsoft.com/blog/banking-insights-on-digital-sales-from-avokas-2017-research

(2 ) https://www.scnsoft.com/blog/how-digital-and-physical-channels-impact-on-customer-satisfaction