יוני 2019 הריבית במשק ללא שינוי נימוקי בנק ישראל

יוני 2019 הריבית במשק ללא שינוי נימוקי בנק ישראל

עדכון ריביות בנק ישראל 2019 ריביות משכנתא פריים מחשבון משכנתא 

ריבית בנק ישראל 2019 מעודכן

הנימוקים להחלטת ריבית בנק ישראל יוקר המחייה מחירי הדיור 2019

סביבת האינפלציה נותרה יציבה מעל הגבול התחתון של היעד. מדד אפריל היה נמוך מההערכות טרם פרסומו, אולם מדדי שלושת החודשים הקודמים הפתיעו כלפי מעלה, והאינפלציה השנתית מצויה ברמה דומה לזו של החודשים האחרונים. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה מצויות מעט מעל הגבול התחתון של היעד, והציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו בקרבת מרכז היעד.

האם בנק ישראל חוזר למדניות הריבית הסטטית ?  

השקל התחזק במונחי שער החליפין האפקטיבי ב-6% מתחילת השנה, וב-1.2% מאז החלטת הריבית הקודמת. הייסוף הוא הגורם העיקרי שמעכב את המשך עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד.

נתון הצמיחה הגבוה ברבעון הראשון הושפע בצורה משמעותית מהיבוא המוגבר של כלי רכב, תוך צמיחה נאה של היצוא. בניכוי השפעה זו המשק צמח מעט מתחת לקצב הפוטנציאלי. שוק העבודה נותר הדוק: בשיעורי ההשתתפות והתעסוקה נרשמה עלייה קלה מרמות השיא בהן היו, ונמשכת עליית השכר, בהובלת המגזר העסקי.

שנת 2019 כסף זול ריביות נמוכות הלוואות זולות בבנקים 

הסיכונים לכלכלה העולמית התגברו, בעיקר לנוכח החרפת "מלחמת הסחר", על אף שנתוני הצמיחה של המשקים העיקריים ברבעון הראשון הפתיעו לטובה. ההאטה בסחר העולמי נמשכת וכוללת גם את המשקים המתעוררים. קרן המטבע עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיות הסחר העולמי והצמיחה למרבית הגושים.

הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, במדיניות הפיסקלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.