תגית: אישור ניהול ספרים 2019

אתר חדש רשות המיסים מס הכנסה

אתר חדש רשות המיסים מס הכנסה

אתר חדש רשות המיסים מס הכנסה חודש פברואר 2020 נפתח עם ידיעה על אתר אינטרנט חדש של רשות המיסים שמעיד את הרשות צעד אחד קדימה מבחינה דיגיטלית. כניסה אתר חדש רשות המיסים מס הכנסה . יישור קו עם אתרי הממשלה עד היום אתר מס הכנסה הנוכחי היה שונה במעט מיתר אתרי הממשלה. כעת הוא זוכה לתוכן […]

אישור ניהול ספרים 2022 מס הכנסה

אישור ניהול ספרים 2022 מס הכנסה

אישור ניהול ספרים 2022 מס הכנסה מדי שנה לפני תשלום לספק יש להפיק אישור ניהול ספרים 2022 מס הכנסה ואישור ניכוי מס במקור על מנת לוודא תשלום לספק לפי חוק.  אישור ניהול ספרים 2022 אישורים לצורך ניכוי מס  שני האישורים מופקים ישירות מאתר רשות המיסים בחינם . חובה על המשלם להפיק את אישורים לצורך ניכוי מס […]