הסבר פשוט : ריבית בנק ישראל כיצד זה משפיע עליך

אחת לחודש המדינה עוצרת את נשימה עד קבלת ההחלטה על גובה ריבית בנק ישראל . אותה ריבית מסתורית שנקבעת על ידי בנק ישראל ומשפיעה באופן ישיר על הארנק והעתיד הכלכלי של כל אחד מאיתנו.

אז מהי בעצם ריבית בנק ישראל ?