העסקים חייבים פחות אבל האזרחים יותר – התפתחות החוב במשק בחודשים יולי-אוגוסט 2014

מדוח התפתחות התפתחות החוב במשק בחודשים יולי-אוגוסט 2014 שפרסם בנק ישראל עולות 2 מסקנות  

  • יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה בחודש יולי בכ-0.1% לרמה של כ-772 מיליארדי ש"ח.
  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה בכ-2.2 מיליארדי ש"ח (0.5%) ועמדה בסוף החודש על כ-422 מיליארדים.

צריכים הלוואה ? כנסו עכשיו פורטל הלוואות של אתר infotax

החוב של המגזר העסקי

  • בחודש יולי ירדה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-0.7 מיליארדי ש"ח (0.1%-) לרמה של כ-772 מיליארדים. הירידה ביתרה נבעה ברובה מפירעון חוב נטו: פירעון הלוואות מהבנקים, אג"ח לא סחיר והלוואות לא בנקאיות. הירידה קוזזה בחלקה כתוצאה מגיוס הלוואות נטו מחו"ל ומהשפעת עליית מדד המחירים לצרכן ב-0.1%.
  • בשלושת החודשים האחרונים ניכרת חזרה למגמת הירידה בחוב של המגזר העסקי לבנקים, זאת לאחר עלייה בחודשים מרץ ואפריל.
  • בחודש אוגוסט הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-2.5 מיליארדי ש"ח, כולן באמצעות אג"ח סחיר; נמוך מממוצע ההנפקות בשבעת החודשים הראשונים של השנה שעומד על כ-3.7 מיליארדים. 

 החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה בחודש יולי בכ-2.2 מיליארדי ש"ח (0.5%) לרמה של כ-422 מיליארדים.
  • חלק המשכנתאות בחוב  –  יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית עלתה בכ-2.3 מיליארדי ש"ח ועמדה בסוף יולי על כ-297 מיליארדים.
  • בחודש אוגוסט הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות חדשות) בכ-4.1 מיליארדי ש"ח, נמוך בכ-0.9 מיליארדי ש"ח לעומת חודש יולי (ראה איור 3). ממוצע הביצועים בשבעת החודשים הראשונים של השנה עומד על כ-4.4 מיליארדים.

  איתור כספים | נכות | תביעות ביטוח | בדיקת פנסיה | חישוב פיצויים | ביטוח חיים 

תכנון הוצאות | נכות מתאונה | ריסק חד פעמי | אתר מאמרים