מחיר המלחמה בשקל 1.7 מליארד דולר

בניסיון לבלום על העלייה בערכו של השקל ,לחזק את שער הדולר ובכל לחזק את התעסוקה והיצוא של מדינת ישראל , רכש בנק ישראל בשנת 2013 דולרים בסך 1.7 מליארד דולר.  

מטרת הרכישות הן להעלות את מחיר הדולר בשוק המטח ולהקנות ליצואן הישראלי יתרון במלחמת המטבעות העולמית.  סך הכל מחזיק בנק ישראל כיום ביתרת מטבע חוץ הנאמדת ב 85 מליארד דולר. 

 

  • לאתר בנק ישראל 
  • שערי חליפין בבנק ישראל

 

תכנון פיננסי אובייקטיבי  | אתר מאמרים  |   בדיקת פוליסות |  חישוב פנסיה 

חישוב מס על פיצויים פטורים |  תכנון הוצאות שוטפות | כרטיס אדי מציל חיים

כלכליסט  | גלובס