השוואת חיסכון בין בנק לחברת ביטוח

השוואה בין חיסכון בבנק לחיסכון חברת ביטוח

חברות הביטוח והבנקים משווקות תוכניות חיסכון לכל מטרה לטווח קצר ובינוני. לכל אפיק חיסכון ישנו יתרונות וחסרונות . שילוב של שני האפיקים יקנה הגנה ביטוחית ואפשרות לפזר בין מסלולי השקעה והחיסכון בבנק יאפשר לקבל ריבית מובטחת לתקופה ידועה מראש 

פוליסת חיסכון בחברת ביטוח

תכנית חיסכון בבנק

איפה חוסכים  ?

פוליסת ביטוח

תכנית חיסכון

הבטחת ריבית והגנה מפני האינלפציה

אין

קיים סיכוי להפסד הקרן במידה ותוצאות ההשקעות של חברת הביטוח יהיו שליליות

יש

בכפוף לתקופת החיסכון . רצוי להשקיע בסקר שוק

עמלות

יש

עמלות מהפרמיה ומהחיסכון המצטבר

רצוי להשקיע בסקר שוק

אין

ביטוח חיסכון מפני מקרה פטירה המשלם , מחלה קשה או מקרה של איבוד היכולת להשתכר

יש – כרוך בעלות נוספת

אין

קנס שבירה על משיכה מוקדמת

אין

היה קיים בפוליסות ישנות

יש

על הריבית המובטחת במידה וקיימת בחיסכון

מי משווק

חברות ביטוח באמצעות סוכני ביטוח

בנקים באמצעות יועצים ופקידי הבנק