אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים

אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים לשנת 2020

הדפיסו היישר מהאתר אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים לשנת 2020

אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים

אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים

מה משמעות כל אישור שניתן להדפיס מאתר מס הכנסה  

אישור ניכוי מס במקור מציין את אחוז מס ההכנסה שיש לנקות מהתשלום לספק.את הכספים מעביר הלקוח למס הכנסה את כספי המס שירדו במקור מהתשלום לספק. לדוגמא אם לספק יש זכות לקבל 2000ש"ח מהלקוח וגובה ניכוי מס במקור שלו הוא 5% , אזי הלקוח ינכה מהתשלום  לספק 100 שקלים למס הכנסה .

אישור ניהול ספרים מעיד כי הספק מנהל את ספרי החשבונות על פי תקנות מס הכנסה. ההדפסה מתבצעת היישר מאתר מס הכנסה . 

מחשבון ניכוי מס במקור 2020 

אחד החישובים החשובים בתחום המיסוי , אגב ביצוע תשלום חשבונית ללקוח , היא פעולת קיזוז מס במקור. פעולה זו מתבצעת על ידי המשלם והיא באחריותו הבלעדית , לרבות הדפסת האישור המעודכן מאתר רשות המיסים. כידוע , אין לקבל את האישור מהספק עצמו ולכן לפי מדיניות מס הכנסה האחריות היא על המשלם. 

כשם שהמעסיק אחראי על מימוש תקנות מס הכנסה וחישוב שכר לעובדים לפי מדרגות מס 2020 .באותה מידה , כמשלם , הוא כמו סוכן של מס הכנסה . אגב פעילות ניכוי מס במקור דומה למס שהבנקים בישראל ובתי ההשקעות מנכים כמו מס רווחי הון לאחר מכירת מניות ברווח .