ריבית בנק ישראל 2024 מחשבון פריים

ריבית בנק ישראל 2024 מחשבון פריים

בשורה חשובה למי שיש לו משכנתא משכנתא או הלוואה צמודה לפריים. הוועדה המוניטרית החליטה ב-01/01/2024 להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 4.5%.  על רקע המלחמה, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית. מה בכתבה?. ריבית בנק ישראל 2024 מחשבון פריים. 

לראשונה מזה שנתיים הריבית יורדת ריבית בנק ישראל 2024 מחשבון פריים

מרץ 2024 ריבת בנק ישראל אינפלציה שנתית

ריבית בנק ישראל 4.5% מועד ההחלטה הבא: 08/04/2024
אינפלציה שנתית  2.5% ב-12 החודשים האחרונים

אינפלציה שנתית נכון להיום

אינפלציה שנתית נכון להיום

עוד באתר הטבת ישראכרט 1+1 קופון להורדה זאפה קולנוע ובילויים

 למה בנק ישראל הוריד את הריבית דווקא עכשיו?. 

מדינת ישראל מצויה במלחמה זה 3 חודשים. מעבר להשפעות הבטחוניות של המלחמה, למלחמה ישנן השלכות כלכליות משמעותיות, הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים. האינדיקטורים לפעילות הכלכלית מצביעים על שיפור הדרגתי בפעילות, זאת לאחר התכווצות משמעותית בפעילות העסקית עם פרוץ המלחמה. התנודתיות בשווקים התמתנה והשווקים הפיננסיים מתפקדים כיאות. מידת אי-הוודאות לגבי היקף ומשך הלחימה הצפויים גדולה מאוד, וזו משליכה גם לגבי מידת הפגיעה בפעילות. יסודות הכלכלה הישראלית איתנים– והשכילה בעבר להתאושש מתקופות קשות. מפרוץ המלחמה, נקט בנק ישראל במגוון צעדי מדיניות לסיוע לציבור ולהתמודדות המשק עם השלכות המלחמה.

ריבית בנק ישראל 2024 מחשבון פריים

ריבית בנק ישראל 2024 מחשבון פריים

מחזירים תשלומים למשכנתא?. עכשיו תשלמו פחות 

הפעילות בשוק הדיור מוסיפה להתמתן. בשנים-עשר החודשים האחרונים מחירי הדירות ירדו ב-1.3%. בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023 מדד מחירי הדירות נותר ללא שינוי ומחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%. היקף העסקאות וביצועי המשכנתאות מוסיפים לשהות ברמות נמוכות בהשוואה לשנים האחרונות; בחודש נובמבר ניטלו משכנתאות בסך 5.5 מיליארדי ש"ח. בסעיף הדיור במדד המחירים לצרכן חלה ירידה של 0.4% וקצב העלייה השנתי המשיך להתמתן והגיע ל-3.9%. מנתוני הבנייה של הלמ"ס לרביע השלישי עולה שערב המלחמה מספר היתרי, התחלות וגמר הבנייה היו גבוהים יחסית למרות התמתנות הפעילות בענף בשנה האחרונה. עם זאת, המחסור בעובדים פלסטינאים מאז פרוץ המלחמה הביא לירידה חדה בפעילות, והדבר צפוי להתבטא בנתוני הרביע הרביעי. שמירה על היצע בנייה גבוה לאורך זמן, מעבר לצורך לשימור הפעילות בטווח המיידי, יתמוך ביציבות מחירי הדיור.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *