פקדונות מומלצים 2022 השוואת ריביות בנק ישראל

פקדונות מומלצים 2022 השוואת ריביות בנק ישראל

חזרנו לעידן של אינפלציה שבה הכסף כבר לא כל זול כפי שהיה בעשור האחרון. מה עושים עם הכסף שלנו?. פקדונות מומלצים 2022 השוואת ריביות בנק ישראל איפה תוכלו לקבל ריבית עבור פיקדון לטווח קצר או ארוך ולהגן על כספכם מפני האינפלציה ללא סיכון. צפו כעת בנתוני הבנקים. 

הציבור מבולבל?. בואו נעשה סדר פקדונות מומלצים 2022 

הישראלים נכנסו לעידן האינפלציה וריבית פריים גבוה ללא התראה מוקדמת. אם עד לפני חצי שנה היה מי שאמר כי ממילא הריבית נמוכה ואין טעם להיכנס להשוואת ריבית בין הבנקים נוכח לדעת שכיום הוא חייב לבצע. 

ריבית משקי הבית לטווח ארוך השוואה בין בנקים צמ בנק ישראל

ריבית משקי הבית לטווח ארוך השוואה בין בנקים צמ בנק ישראל

איזה סוגי הצמדות יש בבנקים בישראל? 

בנק ישראל חילק את הריביות על פקדונות בשקלים לשלושה מאפייני ריבית: 

פיקדון צמוד עם ריבית מובטחת מראש ללא הצמדה למדד או לפריים 

פיקדונות עם ריבית משתנה צמודה לפריים 

אשראי ריבית משתנה לפריים 

בנוסף, ככל שמדובר בטווח הארוך, זאת אומרת פיקדון סגור לטווח הזמן של שנתיים שלוש או ארבע, לרוב תוכלו לקבל הצעות בסניף הבנק. כמה תקבלו ריבית?. לפי סכום הכסף שתסגרו ולא פחות חשוב, לפי יכולת המיקוח שלכם.

עוד באתר איפה כדאי להחליף כסף לפני טיסה לחו"ל בבנק בדואר או בצ'יינג'

מה ההבדל בין פיקדון לחיסכון?  

כאשר אנו פותחים תכנית חיסכון יש להפקיד בכל חודש סכום כסף, צמוד למדד התכנית. לעומת זאת פיקדון הוא סכום חג פעמי שלרוב לא ניתן להגדיל או להקטין. שימו לב שלרוב, אם שוברים את התכנית באמצע לא נקבל את הריבית המובטחת. 

לצפייה בנתוני השוואת הריביות של בנק ישראל איפה מקבלים הכי הרבה ריבית על הכסף 

פקדונות מומלצים 2022 השוואת ריביות בנק ישראל

פקדונות מומלצים 2022 השוואת ריביות בנק ישראל

צפו בווידיאו הטריק הגאוני של הבנקים: מיליארדים מהריבית – על חשבונכם

 

הערות וגלוי נאות: 

הנתונים מובססים על פרסום בנק ישראל.

​המידע המוצג נועד לצורך עריכת השוואה כללית בלבד, והוא אינו כולל את כל התנאים או הסייגים, הנלווים לשירותי הפיקדונות והאשראי שמוצעים על-ידי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים.

יודגש, שעל כל לקוח לבחון את הפרטים, התנאים והסייגים הנלווים לשירות הרלוונטי בהתאם להסכם השירות שמוצע על-ידי התאגיד הבנקאי. הנתונים בדבר שיעורי הריביות שמוצגים בדף זה, נמסרו על ידי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים ומוצגים, כפי שהם נמסרו, בהתאם להוראות סעיף 16יא לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. בנוסף לתנאי השימוש באתר בנק ישראל​, מובהר כי בנק ישראל אינו אחראי לשלמות הנתונים, לתוכנם או לאופן הצגתם. האחריות המלאה בקשר לנתונים חלה על התאגיד הבנקאי שמסר אותם.