שאלות בנושא משכנתאות תשובות מיועץ משכנתאות

שאלות בנושא משכנתאות תשובות מיועץ משכנתאות

שוק המשכנתאות רותח. זו לא רק הנהירה לרכישת דירות חדשות מקבלן, אלא בעיקר החקיקה המסיבית בשנה האחרונה. שאלות בנושא משכנתאות תשובות מיועץ משכנתאות באתר הבנקאות הישראלי. 

לא מעט אנשים שקונים דירה ראשונה למגורים מצפים שאלות חשובות בנושא משכנתא. בעיקר בסכום הראשוני הנדרש לשם קבלת משכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות בישראל. בשנה האחרונה היו שני תיקוני חקיקה בנושא. הראשונה היא הסרת מגבלת מסלול הלוואות פריים והשנייה הגבלת הלוואות משלימות או הלוואות חיצוניות למשכנתא. 

שאלות בנושא משכנתאות תשובות מיועץ משכנתאות

שאלות בנושא משכנתאות תשובות מיועץ משכנתאות

הון עצמי ראשוני לקבלת משכנתא והלוואות משלימות בבנקים האם מותר וכמה? 

לא. תאגיד בנקאי אינו רשאי להעמיד הלוואה נוספת ללווה המיועדת לשמש "הון עצמי" לצורך רכישת דירה. כל אשראי נוסף שמעמיד התאגיד הבנקאי ללווה, יהיה מנותק מעסקת רכישת הדירה וייבחן על פי הקריטריונים הנהוגים בבנק ביחס לסוג האשראי הנוסף. למען הסר ספק, האמור חל הן על הלוואות צרכניות והן על הלוואות בשעבוד דירת מגורים אחרת.

עוד באתר – איפה יש הלוואות לסגירת המינוס?  

אין לי מספיק כסף להון ראשוני. איך בכל זאת ניתן לקבל הלוואה משלימה מהבנק?  תשובות שאלות בנושא משכנתאות תשובות מיועץ משכנתאות

על אף האמור, תאגיד בנקאי רשאי להעמיד ללווה הלוואה נוספת לצורך השלמת מימון רכישת דירה חליפית, ובלבד שמתקיימים כל התנאים להלן:

  1. ההלוואה הינה הלוואת גישור בשעבוד הדירה הקיימת, ובלבד שסך ההלוואות בשעבוד דירה זו לא יעלה על 50% משווי הבית הנרכש.
  2. סכום ההלוואה לא יעלה על הסכום הנדרש להשלמת מימון הדירה החליפית.
  3. תקופת ההלוואה לא תעלה על התקופה המקסימלית במהלכה נדרש הלווה למכור את דירתו הקיימת על פי הנחיות רשות המיסים בסעיף 9 ג1ג2ב לחוק מיסוי מקרקעין בנושא מס שבח ומס רכישה נכון להיום: תקופת ההלוואה המשלימה להון עצמי לא תעלה על 24 חודשים.
  4. ברכישת דירה חליפית מקבלן, רשאי התאגיד הבנקאי לחדש את הלוואת הגישור עד לתקופה של 12 חודשים ממועד מסירת החזקה בפועל לידי הלווה. הלוואת גישור כאמור, שמוחזרה ולא נפרעה במועדה כמתוכנן, 

האם תושב חוץ שרוכש את דירתו הראשונה בישראל ייחשב לרוכש דירה יחידה?

המונחים "דירה יחידה" ו"דירה חליפית" מוגדרים רק לגבי רכישה על ידי "אזרח ישראלי". לפיכך, רכישת דירה על ידי תושב חוץ, אשר על-פי הוראה 329 אינו נחשב "אזרח ישראלי",
בהכרח מוגדרת כ"דירה להשקעה", ושיעור המימון המרבי לגביה הוא 50% .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *