המדד המשולב בנק ישראל טבלאות מעודכנות 2021

המדד המשולב בנק ישראל טבלאות מעודכנות 2021

סימנים להתאוששות כלכלית בישראל? המדד המשולב לחודש אפריל עלה ב-0.25%, מה שמבטא, לדעת בנק ישראל, להמשך הרחבת הפעילות הכלכלית לאחר ביטול מרבית מגבלות והמשבר הכלכלי. המדד המשולב בנק ישראל טבלאות מעודכנות 2021. 

המדד המשולב בנק ישראל טבלאות מעודכנות 2021

המדד המשולב בנק ישראל טבלאות מעודכנות 2021

המדד המשולב של בנק ישראל אוגוסט 2021

 המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש יולי 2021 ב-0.21%, בדומה למגמה ארוכת הטווח של המדד. המדד הושפע לטובה מעליות במדד הייצור התעשייתי (יוני), מדד הפדיון בשירותים (יוני), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (יוני), יצוא הסחורות (יולי), יצוא השירותים (מאי) ומשרות השכיר (מאי). בנוסף, עלייה זו באה גם לידי ביטוי בשיעור המשרות הפנויות ביולי אשר נותר ברמת שיא המשקפת את המשך רצון העסקים (פרט לתיירות החוץ) להרחיב את הפעילות לאחר פתיחת המשק. לעומת זאת, יבוא מוצרי הצריכה (יולי) ויבוא התשומות לייצור (יולי) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

בניגוד לציפיות! המדד המשולב לחודש אפריל 2021 עלה ב-0.25%

מה היו הגורמים שדחפו את עליית המדד?

  •  ביטול רוב המגבלות להתמודדות עם המשבר הכלכלי בחודשים האחרונים והרחבת הפעילות הכלכלית במשק
  •  משינויים אלו התאפשרו בעקבות מבצע החיסונים, שהחל בישראל בדצמבר 2020, והצליח להוריד מאוד את התחלואה וההדבקה. מה שמשפיע לטובה על המדד המשולב למצב המשק
  • כביטוי להתמשכות הפתיחה הנרחבת של העסקים (פרט לתיירות החוץ), שיעור המשרות הפנויות באפריל הגיע לשיא מעל רמתו במרץ והיה ברמת השיא ההיסטורית של אינדיקאטור זה בחודש השני ברציפות

עוד באתר – איזה בנק זה פפר

חזרנו לקנות ולצרוך! האם המשק יוצא מהמשבר סקירה כלכלית

מעבר למשרות הפנויות, המדד המשולב לחודש אפריל הושפע לטובה מעליות בכמעט כל רכיביו: יבוא מוצרי הצריכה , יצוא הסחורות מישראל, מדד הייצור התעשייתי , מדד הפדיון בשירותים , מדד הפדיון במסחר הקמעונאי  , משרות השכיר  ויצוא השירותים מישראל לעולם. לעומת זאת, יבוא התשומות לייצור ירד והשפיע שלילית על המדד.

לנוכח ייחודו של המשבר והקשיים במדידה המתלווים אליו, אין להסיק מהשינויים במדד לגבי העוצמה המדויקת של השינויים בפעילות, ובפרט לא לגבי העוצמה היחסית בין החודשים השונים.

טבלאות להורדה מדד משולב במשק 

טבלאות המדד המשולב להורדה

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

יולי

 

0.21

יוני

0.14

0.16

מאי

0.11

0.15

אפריל

0.42

0.58

מרץ

0.46

0.50

פברואר

0.26

0.37

 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

מה זה המדד המשולב של בנק ישראל ומה המשמעות שלו? 

זהו אינדקס, יחס כלכלי, המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור סינתטי לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת, והוא מחושב על סמך 10 אינדיקטורים שונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכיר במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות ומספר התחלות הבנייה. המדד מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל אחת לחודש, בסמוך ליום שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדד הייצור התעשייתי.

אתר הבנקאות של ישראל מידע על בנקים ופיננסים בישראל. ריבית בנק ישראל מעודכן להיום, מחשבון מטבע חוץ שער הדולר של האירו. טבלאות אינפלציה ומחשבון משכנתא לפי ריבית ממוצעת בבנקים. 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *