מלווה חובה תאגידים הזכאים לפדיון וכסף מהמדינה

מלווה חובה תאגידים הזכאים לפדיון וכסף מהמדינה

במשך השנים גבתה המדינה כסף מהאזרחים באמצעות מלוות שונות שהיו למעשה אגרות חוב נושאות ריבית או הצמדה. אולם עם הגיע מועד הפדיון של הכספים התברר כי עשרות אלפי אזרחים, יורשים, עצמאים ותאגידים לא פדו את הכספים. בימים אלו מתבצע מאמץ לאיתור בעלי הזכויות במסגרת מלווה חובה תאגידים הזכאים לפדיון וכסף מהמדינה. 

לבדיקת זכאות מלווה שלום הגליל וכסף רדום בבנקים לחצו כאן 

מלווה חובה תאגידים הזכאים לפדיון וכסף מהמדינה

מלווה חובה תאגידים הזכאים לפדיון וכסף מהמדינה

פדיון אגרות חוב ישנות מלוות צמודים

לצד המלוות ישנם את כספי הבונדס, אגרות חוב, שהמדינה שווקה אך לא נפדו. במקרה של מלווה מדינה אשר שולם על ידי תאגידים וחברות, ניתן כיום לפדות אותם ולקבל את הכספים בחזרה מבנק ישראל המחזיק רשימה של כ10,000 זכאים. מורשה מטעם התאגיד לקבלת המידע, יכול לפנות לבנק ישראל 

שלב ראשון בדיקת זכאות לפדיון מלווה מדינה

 2 אישור רואה חשבון  

לפניה יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח כי הפונה רשאי לקבל את המידע בשם התאגיד, או רשאי לפעול בשם התאגיד.
כמו כן יש לציין האם מדובר בתאגיד פעיל, ומהי כתובת הפונה אליה בנק ישראל ישלח את הטפסים הרלוונטיים.

 3 אימות מוטל בנק ישראל 

לאחר קבלת האישור האמור מעו"ד או מרו"ח, ישיב בנק ישראל לפונה, לכתובת שניתנה, יודיע בנק ישראל לפונה בכתב מה סכום הזכאות ,  
ויצרף טפסי בקשה לפדיון הכוללים אישור נוסף של עו"ד או רו"ח לגבי פרטי התאגיד.
במקרה של תאגיד פעיל, טופס האישור האמור יכלול אישור שהחותמים על הטפסים מוסמכים לחתום בשם התאגיד.
במקרה של תאגיד לא פעיל, טופס האישור האמור יכלול פרטים אודות הזכאים לקבל את הפדיון בהתאם לשיעור ההחזקה בתאגיד (בהון המניות, בשותפות, וכו') ופרטים נוספים שיידרשו בטפסים.

 4 בדיקת יתרה על ידי בנק ישראל ותשלום 

לאחר קבלת הטפסים הנדרשים, בנק ישראל יבדוק אותם ואת הנתונים הרלוונטיים – כולל הנתונים שברשם החברות או ברשות התאגידים.
לאחר השלמת הליך האישור של הבקשה לפדיון, וככל שיינתן אישור כאמור

מה קורה אן תאגיד שאינו פעיל זכאי לכספי מלווה מדינה 

במקרה של תאגיד פעיל – דמי הפדיון יועברו לחשבון הבנק של התאגיד
תאגיד שאינו פעיל – דמי הפדיון יועברו לזכאים (בעלי המניות, שותפים וכדומה) המפורטים באישור עורך דין או רואה חשבון. 

כספים אבודים בבנקים ירושות בירור חשבונות 

בישראל קל מאד לקחת כסף מהציבור אך המדינה מתקשה להחזיר. בעוד גבייתה מס נעשית באופן מידי וישיר, החזרי מס לשכירים ועצמאים או החזר דמי ביטוח לאומי יכול להיות תהליך ארוך ומייגע. כאן נכנסת לתמונה חברה מקצועית לאיתור כספים וירושות

לבדיקת זכאות מלווה שלום הגליל וכסף רדום בבנקים לחצו כאן