משכנתא בריבית פריים עד 66% מההלוואה שוק המשכנתאות בטלטלה

משכנתא בריבית פריים עד 66% מההלוואה שוק המשכנתאות בטלטלה

בנק ישראל בהכרזה ראשונה על תקנות חדשות שמזעזעות את שוק ההלוואות לדיור בישראל. בטיוטאת חוזר שהפיץ היום בנק ישראל נקבע כי הלווים יוכלו לקחת עד משכנתא בריבית פריים עד 66% מההלוואה שוק המשכנתאות בטלטלה, מה שיוריד את רכיב הריבית המשתנה לכדי 34%, בהנחה והבנקים למשכנתאות יסכימו. 

 

הפיקוח על הבנקים העביר למערכת הבנקאית טיוטת חוזר, על פיה הוחלט לבטל את הגבלת שיעור רכיב ריבית הפריים בתמהיל המשכנתא, ולהסתפק בהגבלת הריבית המשתנה הקובעת כי לפחות שליש מסך המשכנתא יינתן בריבית קבועה, ושני השלישים הנותרים ייבחרו ע"י הלווים ללא כל הגבלה.

טבלת השוואה כמה הציבור יכול לחסוך – עד 50% בתשלומי הריבית 

הנחות ריבית לחישוב: שיטת שפיצר, ריבית פריים מינוס 0.8% קבועה, קלצ 3.5% לשנה, משתנה 3%, מדד ממוצע 2.5% לשנה  תמהיל קיים  תמהיל חדש 
ריבית פריים  150000 300000
קבועה לא צמודה  150000 150000
משתנה על 5 שנים  150000 0
סך ההחזר  616,000 533000
סך ריביות  166,000 83000

 

הציבור יחסוך אם הבנקים למשכנתאות יסכימו

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "לאור התנאים השוררים בשוק​ מצאנו לנכון להסיר את מגבלת הפריים בתמהיל המשכנתא, ובכך להקל על ציבור הלווים, תוך שמירת האיזונים הנדרשים ברמת הלווה וברמת המערכת הבנקאית. הצעד הנוכחי יקל על ציבור לוקחי המשכנתאות ויגדיל את מגוון אפשרויות המימון העומדות בפניהם."

בעשור האחרון נקט הפיקוח על הבנקים מכלול של צעדים מקרו-יציבותיים נוכח ההתפתחויות בשוק הדיור. בין היתר קבע המפקח על הבנקים הגבלות על חלקה של ההלוואה לדיור בריבית משתנה מסך ההלוואה. ההגבלה הראשונה – חלקה של ההלוואה בריבית פריים לא יעלה על שליש מסך ההלוואה, והשנייה – חלקה הכולל של ההלוואה בריבית משתנה לא יעלה על שני שלישים מסך ההלוואה.

לאור הניסיון הרב שנצבר במהלך השנים, ההתפתחויות שחלו בשוק הדיור, וניתוח ההשלכות האפשריות של עלייה בשיעורי הריבית על סיכון הלווים והסיכון בתיק האשראי לדיור, מצאנו כי ניתן להקל על לווים נוטלי משכנתאות ולאפשר לשחרר את מגבלת שליש הפריים, תוך שמירת האיזונים בין התועלת ללווים אגב, הגברת הגמישות בנטילת משכנתא לבין רמת הסיכון אליה נחשפים לווים אלה ורמת הסיכון בתיק האשראי לדיור במערכת הבנקאית . מהלך זה עשוי לתרום להוזלת תשלומי הריבית אותם משלמים הלווים- צורך שמתחדד בתקופת משבר הקורונה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *