ייעוץ פנסיוני בבנקים: רשות שוק ההון מאפשרת ייעוץ מחוץ לסניף

ייעוץ פנסיוני בבנקים: רשות שוק ההון מאפשרת ייעוץ מחוץ לסניף

כמעט עשור שנים הבנקים עוסקים בייעוץ פנסיוני. עד היום פגישות הייעוץ נערכו בסניפי הבנקים בלבד אולם בשל המצב הנוכחי חלק מהפגישות עם הלקוחות נעשו באמצעים דיגיטליים. לאחרונה פרסמה רשות שוק ההון נייר עמדה המכשיר פעולת ייעוץ פנסיוני בבנקים מחוץ לכותלי הסניף. 

ייעוץ פנסיוני בבנקים

ייעוץ פנסיוני בבנקים

מהפכות גדולות מתחילות בשולי נייר העמדה 

עד היום שמרו סוכני הביטוח על יתרון ברור. הם יכלו להגיע למקום בו נמצא הלקוח. האחרון לא היה צריך לגרור את עצמו לסניף הבנק, למצוא חניה, להמתין בתור וכיוצ"ב. אולם המצב הנוכחי הכולל בין היתר ריחוק חברתי השית על הבנקים שעוסקים בייעוץ פנסיוני לבצע פגישות עבודה באמצעות הטלפון או באמצעים דיגטליים אחרים ולהעניק את השירות המתמשך, על פי חוק, ללקוחות שלא באמצעות פגישות בסניף הבנק. 

הבנקים פנו לרשות שוק ההון ( מוכר לרבים בתור המפקח על הביטוח ) בבקשה לאפשר לקיים ייעוץ פנסיוני שלא בסניפי בנק. זאת, נוכח ההגבלות והמלצות שונות הנוגעות לתנועה במרחב הציבורי, הפוגעות ביכולות של תאגידים בנקאיים לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות עם לקוחותיהם. 

רשות שוק ההון מאפשרת לבנקים לייעץ מחוץ לסניף 

בשוק הביטוח הפנסיוני ידוע וברור שלקוח הנדרש לתכנון מס מקיף ערב פרישה או לטיפול בתיק פנסיוני מורכב המצריך יועץ פנסיוני מומלץ שלא לדבר על ייעוץ פנסיוני למורים, היועץ בבנק הוא לא הכתובת. עד שהבנקים לא יכריזו על העסקת מומחי ביטוח, עם ידע ויכולת מוכחת לטפל בביטוחי מנהלים מורכבים ( עלות ייעוץ כ2000 דולר לתיק בינוני), הבנקים יישארו באזור החוזקות שלהם- הייעוץ הפיננסי, טיפול בהשקעות ובעיקר יכולת מחשובית מרשימה. יתרון נוסף של הבנקים יכול להיות טמון בגיוס כח אדם איכותי מתחום הביטוח שבו השכר נשחק בשנים האחרונות. 

רשות שוק ההון מסכמת את עמדתה באישור לביצוע ייעוץ פנסיה באמצעות הבנקים מחוץ לסניף לא בדרך החיוב אלא על דרך של אי אכיפה. בנסיבות העניין, במענה לפניות שהגיעו לרשות, ובשים לב למצב המורכב שבו מדינת ישראל מצויה במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, יובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני.

כמו כן, מבהיר ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון , כי הודעה זו תעמוד בתוקפה כל עוד מתקיימות הגבלות פעילות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020 ,או חקיקה אחרת שתחליף אותה, ובתנאי שלא ניתנה הוראה אחרת על ידי הרשות.

מהלומה נוספת לסוכני הביטוח 

לאחר שבית המשפט אפשר לחברות כרטיסי האשראי למכור ביטוח, בניגוד לכל הגיון של החקיקה בעשור האחרון, זכה שק החבטות של שוק ההון למהלומה נוספת. היתרון הגדול שהיה לו, נגישות למיקום הלקוח, נשחק גם הוא. הבנקים ייכנסו כעת עם היכולות הדיגילטיות שלהם לייעוץ מרחוק וינגסו נתח נוסף מעבודתם של סוכני הביטוח בתחומי חיסכון פיננסי, קופות גמל, קרנות ההתשתלמות וחיסכון בקרנות פנסיה חדשות.