תשלום אגרת הוצאה לפועל עבור גביית חובות

תשלום אגרת הוצאה לפועל עבור גביית חובות

ההוצאה לפועל שאחראית על גביית חובות במדינת ישראל ,בהתאם לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה), תשע"ט-2019, החל מיום שלישי, 13.10.2020 תחול חובת תשלום אגרה בגין הגשת תביעת חוב. בהתאם לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה), תשע"ט-2019, החל מיום שלישי, 13.10.2020 תחול חובת תשלום אגרה בגין הגשת תביעת חוב.

אגרות הוצאה לפועל 

אגרה זו תיגבה בהגשת תביעות חוב פרט לתביעות חוב המוגשות על ידי עובדים. סכום האגרה על פי הוראות התקנות הינו 30 שקלים לכל הגשת תביעת חוב. השאלה מדוע דווקא עכשיו, בשיא המשבר הכלכלי המדינה גובה סכום נוסף עבור השירות הציבורי שציבור לא מבוטל זקוק לו? שאלה טובה! 

 

סוגים של תביעות חוב 

תביעת חוב רגילה באמצעות מייצג – הגשת תביעת חוב כנגד חייבים בתיקי פשיטות רגל, פירוקי חברות או חדלות פירעון של יחידים או תאגידים באופן מקוון. שירות זה מאפשר לנושים להגיש תביעת חוב נגד חייבים, המצויים בהליך פשיטת רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון של יחידים ותאגידים – באופן מקוון.

תביעת חוב עובדים קיימים 2 מאפיינים. הראשון עוסק בהליך חדלות פירעון (הליך שהחל לאחר ה 15.9.2019), 
והשני הליך פשיטת רגל/פירוק חברה (הליך שהחל לפני ה 15.9.2019) הגשת תביעת חוב עובדים, כנגד חייב בהליך חדלות פירעון של יחידים או תאגידים שירות זה מאפשר לנושים שהם עובדים, שטוענים כי קיים לזכותם חוב שנוצר בשל עבודתם ( למשל: שכר עבודה, פיצויי פיטורים ועוד), להגיש תביעת חוב נגד חייב, בהליך חדלות פירעון של חייבים יחידים או תאגידים.

עד מתי מותר להגיש תביעת חוב ? 

את תביעת החוב יש להגיש בתוך 6 חודשים ממועד פרסומו של הצו לפתיחת הליכים. אם הנושים לא יכולים להגיש את תביעת החוב במועד באפשרותם להגיש בקשה מנומקת להארכת מועד. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר.
הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב אם שוכנע כי קיימות נסיבות שבגינן לא יכול היה הנושה
להגיש את התביעה במועד.

אם נדחתה בקשת נושה להארכת מועד להגשת תביעת החוב, הנושה רשאי לערער על ההחלטה תוך 15 ימים
לבית המשפט בו מתנהל תיק חדלות הפירעון

מוקד תמיכה הוצאה לפועל טלפון *5067. הרשות לאכיפה ולגבייה נקראת גם הוצאה לפועל