דחיית הלוואות בכרטיסי אשראי

דחיית הלוואות בכרטיסי אשראי

לאחר דחיית התשלומים של משכנתאות והלוואות בנקאיות הגיע בנק ישראל להסדר עם חברות כרטיסי האשראי על דחיית הלוואות בכרטיסי אשראי. אתר הבנקאות של ישראל מציג כיצד להקפיא תשלומי החזר הלוואות בכרטיס האשראי מבלי לבצע כניסה לחשבון הבנק. 

בעקבות השלכות משבר הקורונה והסגר שהטילה ממשלת ישראל במטרה להתמודד עם מגפת הקורונה, לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה בהכנסות שמובילה לקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המשבר.

הקפאת הלוואה חוץ בנקאית פרטית 

אשראי צרכני עד 100,000 שקל. זכאים לדחיית תשלום לקוחות המשלמים את ההלוואה כסדרה. הדחייה תהיה של רכיב הקרן, ללא שיקול דעת החברה. החברה רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. ניתן לדחות תשלומים ל 3 חודשים ובנוסף, אופציה להארכה של 3 חודשים נוספים (עד 6 חודשים במצטבר), בהתאם לשיקול דעת חברת האשראי שנתנה את ההלוואה. 

הקפאת הלוואה חוץ בנקאית עסקית 

עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון שקלים , אשר נפגע כתוצאה מהמשבר. ההלוואה נפרעה בצורה סדירה, וצפוי כי העסק יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר הכלכלי 2020.  ניתן להגיש בקשה לחברת האשראי להקפאת תשלומים של עד 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת החברה.

ריביות דחיית הלוואה בכרטיס אשראי , שיעור הריבית של תקופת הדחייה תהיה הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה המקורי גם הלוואה עסקית וגם להלוואה פרטית חוץ בנקאית. בשני המקרים לא תגבה עמלה עבור ביצוע התהליך.